{scopeGroupId=[10182], ddm/11341/vseobecny_autor_be_BY=[odbor], ddm/11341/vseobecny_autor_ru_RU=[odbor], ddm/11341/priorita_hu_HU=[home], ddm/11341/newsletter_de_DE=[false], ddm/11341/anotacia_sl_SL=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov.], ddm/11341/newsletter_fr_FR=[false], ddm/11341/datum_spravy_sl_SL=[20180410000000], ddm/11341/priorita_it_IT=[home], roleId=[10163, 10164], ddm/11341/newsletter_be_BY=[false], expirationDate=[2922789940817081255], ddm/11341/datum_spravy_uk_UA=[20180410000000], ddm/11341/anotacia_zh_CN=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov.], entryClassPK=[3187401], ddm/11341/ddm-gallery-field_ko_KR=[3187414], ddm/11341/newsletter_vi_VN=[false], content=[

  Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov.

   

  „Úlohou ekonomickej diplomacie je vyhľadávať príležitosti v krajine pôsobenia a zároveň vytvárať ekosystém podpory pre slovenských podnikateľov. Máme vo svete 38 ekonomických diplomatov,  viac ako 60 zastupiteľských úradov a vzťahy a dobré meno krajiny budované desaťročia,” uviedol L. Parízek. Do diskusie prispeli Michal Kozáčik, námestník generálneho riaditeľa divízie poistných a bankových obchodov EXIMBANKY SR, Jozef Troják, výkonný riaditeľ SARIO a Zlata Šipošová, riaditeľka Podnikateľského centra MZVaEZ SR. Prezentovali možnosti štátnej podpory a financovania exportu pre slovenské firmy. Príklady úspešnej praxe na zahraničných trhoch uviedol Ľudovít  Černák, predseda predstavenstva Sitno holding a.s., ktorý zároveň zhodnotil trendy a zmeny v súčasných obchodných vzťahoch. Ako jednu z bariér zahraničného obchodu uviedol práve nízke povedomie slovenských firiem o možnostiach štátnej podpory.

   

  Otázky žilinských firiem smerovali k poisteniu exportných aktivít, skúsenostiam z obchodnej praxe na ázijských trhoch a v postsovietských krajinách, možnosti založenia obchodných spoločností a vyhľadávania obchodných partnerov v zahraničí. 

   

  Stretnutie v Žiline bolo prvým z radu diskusií zástupcov finančných inštitúcií a rezortov, regionálnych komôr a podnikateľov. Ide o unikátny formát stretnutí s firmami v slovenských regiónoch s cieľom identifikovať reálne potreby malých a stredných podnikateľov a hľadať cesty ako ich naplniť.  Ďalšie podujatia sa pripravujú v Košiciach a Banskej Bystrici. 

  20180410000000 false odbor ["[\"3187414\"]"] ["null"] Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov. ["null"] null null false home null ], ddm/11341/newsletter_en_US=[false], viewCount_sortable=[3654], ddm/11341/anotacia_it_IT=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov.], ddm/11341/text_ru_RU=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov. „Úlohou ekonomickej diplomacie je vyhľadávať príležitosti v krajine pôsobenia a zároveň vytvárať ekosystém podpory pre slovenských podnikateľov. Máme vo svete 38 ekonomických diplomatov, viac ako 60 zastupiteľských úradov a vzťahy a dobré meno krajiny budované desaťročia,” uviedol L. Parízek. Do diskusie prispeli Michal Kozáčik, námestník generálneho riaditeľa divízie poistných a bankových obchodov EXIMBANKY SR, Jozef Troják, výkonný riaditeľ SARIO a Zlata Šipošová, riaditeľka Podnikateľského centra MZVaEZ SR. Prezentovali možnosti štátnej podpory a financovania exportu pre slovenské firmy. Príklady úspešnej praxe na zahraničných trhoch uviedol Ľudovít Černák, predseda predstavenstva Sitno holding a.s., ktorý zároveň zhodnotil trendy a zmeny v súčasných obchodných vzťahoch. Ako jednu z bariér zahraničného obchodu uviedol práve nízke povedomie slovenských firiem o možnostiach štátnej podpory. Otázky žilinských firiem smerovali k poisteniu exportných aktivít, skúsenostiam z obchodnej praxe na ázijských trhoch a v postsovietských krajinách, možnosti založenia obchodných spoločností a vyhľadávania obchodných partnerov v zahraničí. Stretnutie v Žiline bolo prvým z radu diskusií zástupcov finančných inštitúcií a rezortov, regionálnych komôr a podnikateľov. Ide o unikátny formát stretnutí s firmami v slovenských regiónoch s cieľom identifikovať reálne potreby malých a stredných podnikateľov a hľadať cesty ako ich naplniť. Ďalšie podujatia sa pripravujú v Košiciach a Banskej Bystrici. ], viewCount=[3654], content_sk_SK=[

  Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov.

   

  „Úlohou ekonomickej diplomacie je vyhľadávať príležitosti v krajine pôsobenia a zároveň vytvárať ekosystém podpory pre slovenských podnikateľov. Máme vo svete 38 ekonomických diplomatov,  viac ako 60 zastupiteľských úradov a vzťahy a dobré meno krajiny budované desaťročia,” uviedol L. Parízek. Do diskusie prispeli Michal Kozáčik, námestník generálneho riaditeľa divízie poistných a bankových obchodov EXIMBANKY SR, Jozef Troják, výkonný riaditeľ SARIO a Zlata Šipošová, riaditeľka Podnikateľského centra MZVaEZ SR. Prezentovali možnosti štátnej podpory a financovania exportu pre slovenské firmy. Príklady úspešnej praxe na zahraničných trhoch uviedol Ľudovít  Černák, predseda predstavenstva Sitno holding a.s., ktorý zároveň zhodnotil trendy a zmeny v súčasných obchodných vzťahoch. Ako jednu z bariér zahraničného obchodu uviedol práve nízke povedomie slovenských firiem o možnostiach štátnej podpory.

   

  Otázky žilinských firiem smerovali k poisteniu exportných aktivít, skúsenostiam z obchodnej praxe na ázijských trhoch a v postsovietských krajinách, možnosti založenia obchodných spoločností a vyhľadávania obchodných partnerov v zahraničí. 

   

  Stretnutie v Žiline bolo prvým z radu diskusií zástupcov finančných inštitúcií a rezortov, regionálnych komôr a podnikateľov. Ide o unikátny formát stretnutí s firmami v slovenských regiónoch s cieľom identifikovať reálne potreby malých a stredných podnikateľov a hľadať cesty ako ich naplniť.  Ďalšie podujatia sa pripravujú v Košiciach a Banskej Bystrici. 

  20180410000000 false odbor ["[\"3187414\"]"] ["null"] Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov. ["null"] null null false home null ], ddm/11341/anotacia_sr_RS=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov.], ddm/11341/text_sk_SK=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov. „Úlohou ekonomickej diplomacie je vyhľadávať príležitosti v krajine pôsobenia a zároveň vytvárať ekosystém podpory pre slovenských podnikateľov. Máme vo svete 38 ekonomických diplomatov, viac ako 60 zastupiteľských úradov a vzťahy a dobré meno krajiny budované desaťročia,” uviedol L. Parízek. Do diskusie prispeli Michal Kozáčik, námestník generálneho riaditeľa divízie poistných a bankových obchodov EXIMBANKY SR, Jozef Troják, výkonný riaditeľ SARIO a Zlata Šipošová, riaditeľka Podnikateľského centra MZVaEZ SR. Prezentovali možnosti štátnej podpory a financovania exportu pre slovenské firmy. Príklady úspešnej praxe na zahraničných trhoch uviedol Ľudovít Černák, predseda predstavenstva Sitno holding a.s., ktorý zároveň zhodnotil trendy a zmeny v súčasných obchodných vzťahoch. Ako jednu z bariér zahraničného obchodu uviedol práve nízke povedomie slovenských firiem o možnostiach štátnej podpory. Otázky žilinských firiem smerovali k poisteniu exportných aktivít, skúsenostiam z obchodnej praxe na ázijských trhoch a v postsovietských krajinách, možnosti založenia obchodných spoločností a vyhľadávania obchodných partnerov v zahraničí. Stretnutie v Žiline bolo prvým z radu diskusií zástupcov finančných inštitúcií a rezortov, regionálnych komôr a podnikateľov. Ide o unikátny formát stretnutí s firmami v slovenských regiónoch s cieľom identifikovať reálne potreby malých a stredných podnikateľov a hľadať cesty ako ich naplniť. Ďalšie podujatia sa pripravujú v Košiciach a Banskej Bystrici. ], ddm/11341/only-zu_pt_BR=[false], ddm/11341/newsletter_ru_RU=[false], ddm/11341/anotacia_uk_UA=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov.], ddm/11341/anotacia_pl_PL=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov.], ddm/11341/text_tr_TR=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov. „Úlohou ekonomickej diplomacie je vyhľadávať príležitosti v krajine pôsobenia a zároveň vytvárať ekosystém podpory pre slovenských podnikateľov. Máme vo svete 38 ekonomických diplomatov, viac ako 60 zastupiteľských úradov a vzťahy a dobré meno krajiny budované desaťročia,” uviedol L. Parízek. Do diskusie prispeli Michal Kozáčik, námestník generálneho riaditeľa divízie poistných a bankových obchodov EXIMBANKY SR, Jozef Troják, výkonný riaditeľ SARIO a Zlata Šipošová, riaditeľka Podnikateľského centra MZVaEZ SR. Prezentovali možnosti štátnej podpory a financovania exportu pre slovenské firmy. Príklady úspešnej praxe na zahraničných trhoch uviedol Ľudovít Černák, predseda predstavenstva Sitno holding a.s., ktorý zároveň zhodnotil trendy a zmeny v súčasných obchodných vzťahoch. Ako jednu z bariér zahraničného obchodu uviedol práve nízke povedomie slovenských firiem o možnostiach štátnej podpory. Otázky žilinských firiem smerovali k poisteniu exportných aktivít, skúsenostiam z obchodnej praxe na ázijských trhoch a v postsovietských krajinách, možnosti založenia obchodných spoločností a vyhľadávania obchodných partnerov v zahraničí. Stretnutie v Žiline bolo prvým z radu diskusií zástupcov finančných inštitúcií a rezortov, regionálnych komôr a podnikateľov. Ide o unikátny formát stretnutí s firmami v slovenských regiónoch s cieľom identifikovať reálne potreby malých a stredných podnikateľov a hľadať cesty ako ich naplniť. Ďalšie podujatia sa pripravujú v Košiciach a Banskej Bystrici. ], ddm/11341/vseobecny_autor_es_ES=[odbor], ddm/11341/priorita_ko_KR=[home], ddm/11341/anotacia_es_ES=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov.], ddm/11341/text_ko_KR=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov. „Úlohou ekonomickej diplomacie je vyhľadávať príležitosti v krajine pôsobenia a zároveň vytvárať ekosystém podpory pre slovenských podnikateľov. Máme vo svete 38 ekonomických diplomatov, viac ako 60 zastupiteľských úradov a vzťahy a dobré meno krajiny budované desaťročia,” uviedol L. Parízek. Do diskusie prispeli Michal Kozáčik, námestník generálneho riaditeľa divízie poistných a bankových obchodov EXIMBANKY SR, Jozef Troják, výkonný riaditeľ SARIO a Zlata Šipošová, riaditeľka Podnikateľského centra MZVaEZ SR. Prezentovali možnosti štátnej podpory a financovania exportu pre slovenské firmy. Príklady úspešnej praxe na zahraničných trhoch uviedol Ľudovít Černák, predseda predstavenstva Sitno holding a.s., ktorý zároveň zhodnotil trendy a zmeny v súčasných obchodných vzťahoch. Ako jednu z bariér zahraničného obchodu uviedol práve nízke povedomie slovenských firiem o možnostiach štátnej podpory. Otázky žilinských firiem smerovali k poisteniu exportných aktivít, skúsenostiam z obchodnej praxe na ázijských trhoch a v postsovietských krajinách, možnosti založenia obchodných spoločností a vyhľadávania obchodných partnerov v zahraničí. Stretnutie v Žiline bolo prvým z radu diskusií zástupcov finančných inštitúcií a rezortov, regionálnych komôr a podnikateľov. Ide o unikátny formát stretnutí s firmami v slovenských regiónoch s cieľom identifikovať reálne potreby malých a stredných podnikateľov a hľadať cesty ako ich naplniť. Ďalšie podujatia sa pripravujú v Košiciach a Banskej Bystrici. ], ddm/11341/only-zu_sk_SK=[false], ddm/11341/datum_spravy_fr_FR=[20180410000000], ddm/11341/ddm-gallery-field_sk_SK=[3187414], ddm/11341/text_pt_BR=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov. „Úlohou ekonomickej diplomacie je vyhľadávať príležitosti v krajine pôsobenia a zároveň vytvárať ekosystém podpory pre slovenských podnikateľov. Máme vo svete 38 ekonomických diplomatov, viac ako 60 zastupiteľských úradov a vzťahy a dobré meno krajiny budované desaťročia,” uviedol L. Parízek. Do diskusie prispeli Michal Kozáčik, námestník generálneho riaditeľa divízie poistných a bankových obchodov EXIMBANKY SR, Jozef Troják, výkonný riaditeľ SARIO a Zlata Šipošová, riaditeľka Podnikateľského centra MZVaEZ SR. Prezentovali možnosti štátnej podpory a financovania exportu pre slovenské firmy. Príklady úspešnej praxe na zahraničných trhoch uviedol Ľudovít Černák, predseda predstavenstva Sitno holding a.s., ktorý zároveň zhodnotil trendy a zmeny v súčasných obchodných vzťahoch. Ako jednu z bariér zahraničného obchodu uviedol práve nízke povedomie slovenských firiem o možnostiach štátnej podpory. Otázky žilinských firiem smerovali k poisteniu exportných aktivít, skúsenostiam z obchodnej praxe na ázijských trhoch a v postsovietských krajinách, možnosti založenia obchodných spoločností a vyhľadávania obchodných partnerov v zahraničí. Stretnutie v Žiline bolo prvým z radu diskusií zástupcov finančných inštitúcií a rezortov, regionálnych komôr a podnikateľov. Ide o unikátny formát stretnutí s firmami v slovenských regiónoch s cieľom identifikovať reálne potreby malých a stredných podnikateľov a hľadať cesty ako ich naplniť. Ďalšie podujatia sa pripravujú v Košiciach a Banskej Bystrici. ], ddm/11341/anotacia_en_US=[A meeting of the Regional Club of the Slovak Chamber of Commerce (SOPK) in Žilina took place today (10 April 2018) under the auspices of Lukáš Parízek, State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, with the key theme being the potential and opportunities for export activities by Slovak entrepreneurs.], ddm/11341/only-zu_ko_KR=[false], ddm/11341/newsletter_pt_BR=[false], ddm/11341/text_sr_RS=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov. „Úlohou ekonomickej diplomacie je vyhľadávať príležitosti v krajine pôsobenia a zároveň vytvárať ekosystém podpory pre slovenských podnikateľov. Máme vo svete 38 ekonomických diplomatov, viac ako 60 zastupiteľských úradov a vzťahy a dobré meno krajiny budované desaťročia,” uviedol L. Parízek. Do diskusie prispeli Michal Kozáčik, námestník generálneho riaditeľa divízie poistných a bankových obchodov EXIMBANKY SR, Jozef Troják, výkonný riaditeľ SARIO a Zlata Šipošová, riaditeľka Podnikateľského centra MZVaEZ SR. Prezentovali možnosti štátnej podpory a financovania exportu pre slovenské firmy. Príklady úspešnej praxe na zahraničných trhoch uviedol Ľudovít Černák, predseda predstavenstva Sitno holding a.s., ktorý zároveň zhodnotil trendy a zmeny v súčasných obchodných vzťahoch. Ako jednu z bariér zahraničného obchodu uviedol práve nízke povedomie slovenských firiem o možnostiach štátnej podpory. Otázky žilinských firiem smerovali k poisteniu exportných aktivít, skúsenostiam z obchodnej praxe na ázijských trhoch a v postsovietských krajinách, možnosti založenia obchodných spoločností a vyhľadávania obchodných partnerov v zahraničí. Stretnutie v Žiline bolo prvým z radu diskusií zástupcov finančných inštitúcií a rezortov, regionálnych komôr a podnikateľov. Ide o unikátny formát stretnutí s firmami v slovenských regiónoch s cieľom identifikovať reálne potreby malých a stredných podnikateľov a hľadať cesty ako ich naplniť. Ďalšie podujatia sa pripravujú v Košiciach a Banskej Bystrici. ], ddm/11341/vseobecny_autor_hu_HU=[odbor], ddm/11341/newsletter_sr_RS=[false], ddm/11341/ddm-gallery-field_be_BY=[3187414], ddm/11341/priorita_fr_FR=[home], ddm/11341/ddm-gallery-field_vi_VN=[3187414], classNameId=[0], ddm/11341/priorita_de_DE=[home], priority=[0.0], ratings_sortable=[0.0], userName=[pavol matejka], ddm/11341/only-zu_ru_RU=[false], ddm/11341/vseobecny_autor_zh_CN=[odbor], publishDate=[20180410140100], ddm/11341/anotacia_pt_BR=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov.], ddm/11341/datum_spravy_pt_BR=[20180410000000], ddm/11341/priorita_sk_SK=[home], title_en_US=[State Secretary Parízek leads meeting with entrepreneurs in Žilina within the project “Together for Slovakia. From Regions to the World“], ddm/11341/only-zu_vi_VN=[false], ddm/11341/vseobecny_autor_sl_SL=[odbor], ddm/11341/vseobecny_autor_uk_UA=[odbor], modified=[20180411100620], ddm/11341/vseobecny_autor_it_IT=[odbor], ddm/11341/anotacia_fr_FR=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov.], ddm/11341/ddm-gallery-field_tr_TR=[3187414], ddm/11341/datum_spravy_be_BY=[20180410000000], ddm/11341/anotacia_vi_VN=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov.], ddm/11341/ddm-gallery-field_fr_FR=[3187414], ddm/11341/text_pl_PL=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov. „Úlohou ekonomickej diplomacie je vyhľadávať príležitosti v krajine pôsobenia a zároveň vytvárať ekosystém podpory pre slovenských podnikateľov. Máme vo svete 38 ekonomických diplomatov, viac ako 60 zastupiteľských úradov a vzťahy a dobré meno krajiny budované desaťročia,” uviedol L. Parízek. Do diskusie prispeli Michal Kozáčik, námestník generálneho riaditeľa divízie poistných a bankových obchodov EXIMBANKY SR, Jozef Troják, výkonný riaditeľ SARIO a Zlata Šipošová, riaditeľka Podnikateľského centra MZVaEZ SR. Prezentovali možnosti štátnej podpory a financovania exportu pre slovenské firmy. Príklady úspešnej praxe na zahraničných trhoch uviedol Ľudovít Černák, predseda predstavenstva Sitno holding a.s., ktorý zároveň zhodnotil trendy a zmeny v súčasných obchodných vzťahoch. Ako jednu z bariér zahraničného obchodu uviedol práve nízke povedomie slovenských firiem o možnostiach štátnej podpory. Otázky žilinských firiem smerovali k poisteniu exportných aktivít, skúsenostiam z obchodnej praxe na ázijských trhoch a v postsovietských krajinách, možnosti založenia obchodných spoločností a vyhľadávania obchodných partnerov v zahraničí. Stretnutie v Žiline bolo prvým z radu diskusií zástupcov finančných inštitúcií a rezortov, regionálnych komôr a podnikateľov. Ide o unikátny formát stretnutí s firmami v slovenských regiónoch s cieľom identifikovať reálne potreby malých a stredných podnikateľov a hľadať cesty ako ich naplniť. Ďalšie podujatia sa pripravujú v Košiciach a Banskej Bystrici. ], ddm/11341/vseobecny_autor_sr_RS=[odbor], ddm/11341/newsletter_hu_HU=[false], rootEntryClassPK=[3187401], ddm/11341/datum_spravy_pl_PL=[20180410000000], ddmTemplateKey=[19701], ddm/11341/only-zu_fr_FR=[false], ddm/11341/only-zu_tr_TR=[false], ddm/11341/text_es_ES=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov. „Úlohou ekonomickej diplomacie je vyhľadávať príležitosti v krajine pôsobenia a zároveň vytvárať ekosystém podpory pre slovenských podnikateľov. Máme vo svete 38 ekonomických diplomatov, viac ako 60 zastupiteľských úradov a vzťahy a dobré meno krajiny budované desaťročia,” uviedol L. Parízek. Do diskusie prispeli Michal Kozáčik, námestník generálneho riaditeľa divízie poistných a bankových obchodov EXIMBANKY SR, Jozef Troják, výkonný riaditeľ SARIO a Zlata Šipošová, riaditeľka Podnikateľského centra MZVaEZ SR. Prezentovali možnosti štátnej podpory a financovania exportu pre slovenské firmy. Príklady úspešnej praxe na zahraničných trhoch uviedol Ľudovít Černák, predseda predstavenstva Sitno holding a.s., ktorý zároveň zhodnotil trendy a zmeny v súčasných obchodných vzťahoch. Ako jednu z bariér zahraničného obchodu uviedol práve nízke povedomie slovenských firiem o možnostiach štátnej podpory. Otázky žilinských firiem smerovali k poisteniu exportných aktivít, skúsenostiam z obchodnej praxe na ázijských trhoch a v postsovietských krajinách, možnosti založenia obchodných spoločností a vyhľadávania obchodných partnerov v zahraničí. Stretnutie v Žiline bolo prvým z radu diskusií zástupcov finančných inštitúcií a rezortov, regionálnych komôr a podnikateľov. Ide o unikátny formát stretnutí s firmami v slovenských regiónoch s cieľom identifikovať reálne potreby malých a stredných podnikateľov a hľadať cesty ako ich naplniť. Ďalšie podujatia sa pripravujú v Košiciach a Banskej Bystrici. ], ddm/11341/only-zu_hu_HU=[false], ddm/11341/datum_spravy_hu_HU=[20180410000000], ddm/11341/ddm-gallery-field_pt_BR=[3187414], treePath=[30303, 2982055, 3181035], ddm/11341/only-zu_be_BY=[false], ddm/11341/priorita_pt_BR=[home], ddm/11341/datum_spravy_es_ES=[20180410000000], ddm/11341/text_be_BY=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov. „Úlohou ekonomickej diplomacie je vyhľadávať príležitosti v krajine pôsobenia a zároveň vytvárať ekosystém podpory pre slovenských podnikateľov. Máme vo svete 38 ekonomických diplomatov, viac ako 60 zastupiteľských úradov a vzťahy a dobré meno krajiny budované desaťročia,” uviedol L. Parízek. Do diskusie prispeli Michal Kozáčik, námestník generálneho riaditeľa divízie poistných a bankových obchodov EXIMBANKY SR, Jozef Troják, výkonný riaditeľ SARIO a Zlata Šipošová, riaditeľka Podnikateľského centra MZVaEZ SR. Prezentovali možnosti štátnej podpory a financovania exportu pre slovenské firmy. Príklady úspešnej praxe na zahraničných trhoch uviedol Ľudovít Černák, predseda predstavenstva Sitno holding a.s., ktorý zároveň zhodnotil trendy a zmeny v súčasných obchodných vzťahoch. Ako jednu z bariér zahraničného obchodu uviedol práve nízke povedomie slovenských firiem o možnostiach štátnej podpory. Otázky žilinských firiem smerovali k poisteniu exportných aktivít, skúsenostiam z obchodnej praxe na ázijských trhoch a v postsovietských krajinách, možnosti založenia obchodných spoločností a vyhľadávania obchodných partnerov v zahraničí. Stretnutie v Žiline bolo prvým z radu diskusií zástupcov finančných inštitúcií a rezortov, regionálnych komôr a podnikateľov. Ide o unikátny formát stretnutí s firmami v slovenských regiónoch s cieľom identifikovať reálne potreby malých a stredných podnikateľov a hľadať cesty ako ich naplniť. Ďalšie podujatia sa pripravujú v Košiciach a Banskej Bystrici. ], ddm/11341/newsletter_sl_SL=[false], ddm/11341/ddm-gallery-field_sl_SL=[3187414], ddm/11341/anotacia_ko_KR=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov.], ddm/11341/text_en_US=[A meeting of the Regional Club of the Slovak Chamber of Commerce (SOPK) in Žilina took place today (10 April 2018) under the auspices of Lukáš Parízek, State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, with the key theme being the potential and opportunities for export activities by Slovak entrepreneurs. “The task of economic diplomacy is to explore opportunities with a presence in other countries and build an ecosystem of support for Slovak entrepreneurs. We have 38 economic diplomats out there, more than 38 representations, and relations and a good reputation that have been built for decades,“ stated Parízek. Among other speakers contributing to the discussion were: Michal Kozáčik, Deputy General Manager, Division of Insurance and Bank Trade, EXIMBANKA SR; Jozef Troják, CEO, SARIO; and Zlata Šipošová, Head of Business Centre of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic. They presented the possibilities for Slovak companies to receive state support and funding for their export activities. Best practices from foreign markets were presented by Ľudovít Černák, Chairman of the Sitno Holding a.s. Board of Directors who also assessed the trends and changes in current business relations. The low awareness by Slovak companies of state support opportunities was described by him as one of the obstacles to foreign trade. Questions asked by the companies from Žilina Region were directed towards export insurance, experiences from doing business in Asian and post-Soviet countries, and ways of establishing businesses and seeking trade partners abroad. The meeting in Žilina was the first one in a series of discussions to be held between financial institutions, ministries, regional chambers and entrepreneurs. It is a unique format for meetings to be held with companies in Slovak regions, with the aim to identify real needs of SMEs and to find ways of meeting these needs. The next events will be held in Košice and Banská Bystrica. ], stagingGroup=[false], ddm/11341/only-zu_en_US=[false], ddm/11341/priorita_sl_SL=[home], ddm/11341/only-zu_uk_UA=[false], ddm/11341/priorita_en_US=[home], ddm/11341/ddm-gallery-field_en_US=[3187414], priority_sortable=[0.0], defaultLanguageId=[sk_SK], ddm/11341/text_uk_UA=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov. „Úlohou ekonomickej diplomacie je vyhľadávať príležitosti v krajine pôsobenia a zároveň vytvárať ekosystém podpory pre slovenských podnikateľov. Máme vo svete 38 ekonomických diplomatov, viac ako 60 zastupiteľských úradov a vzťahy a dobré meno krajiny budované desaťročia,” uviedol L. Parízek. Do diskusie prispeli Michal Kozáčik, námestník generálneho riaditeľa divízie poistných a bankových obchodov EXIMBANKY SR, Jozef Troják, výkonný riaditeľ SARIO a Zlata Šipošová, riaditeľka Podnikateľského centra MZVaEZ SR. Prezentovali možnosti štátnej podpory a financovania exportu pre slovenské firmy. Príklady úspešnej praxe na zahraničných trhoch uviedol Ľudovít Černák, predseda predstavenstva Sitno holding a.s., ktorý zároveň zhodnotil trendy a zmeny v súčasných obchodných vzťahoch. Ako jednu z bariér zahraničného obchodu uviedol práve nízke povedomie slovenských firiem o možnostiach štátnej podpory. Otázky žilinských firiem smerovali k poisteniu exportných aktivít, skúsenostiam z obchodnej praxe na ázijských trhoch a v postsovietských krajinách, možnosti založenia obchodných spoločností a vyhľadávania obchodných partnerov v zahraničí. Stretnutie v Žiline bolo prvým z radu diskusií zástupcov finančných inštitúcií a rezortov, regionálnych komôr a podnikateľov. Ide o unikátny formát stretnutí s firmami v slovenských regiónoch s cieľom identifikovať reálne potreby malých a stredných podnikateľov a hľadať cesty ako ich naplniť. Ďalšie podujatia sa pripravujú v Košiciach a Banskej Bystrici. ], ddm/11341/ddm-gallery-field_sr_RS=[3187414], ddm/11341/vseobecny_autor_pl_PL=[odbor], ddm/11341/ddm-gallery-field_it_IT=[3187414], ddm/11341/only-zu_it_IT=[false], ddm/11341/newsletter_tr_TR=[false], portletId=[15], displayDate=[20180410140100], ddm/11341/datum_spravy_vi_VN=[20180410000000], ddm/11341/priorita_tr_TR=[home], ddm/11341/only-zu_pl_PL=[false], ddm/11341/ddm-gallery-field_zh_CN=[3187414], assetCategoryTitles=[aktivity štátnych tajomníkov, ekonomické správy], ddm/11341/newsletter_zh_CN=[false], assetCategoryIds=[22153, 22154], assetCategoryTitles_sk_SK=[aktivity štátnych tajomníkov, ekonomické správy], ratings=[0.0], title_sk_SK=[Štátny tajomník L. Parízek viedol v Žiline stretnutie s podnikateľmi v rámci projektu „Spolu pre Slovensko. Z regiónov do sveta”], ddm/11341/priorita_pl_PL=[home], localized_title_en_US=[state secretary parízek leads meeting with entrepreneurs in žilina within the project “together for slovakia. from regions to the world“], version=[1.2], folderId=[3181035], ddm/11341/ddm-gallery-field_hu_HU=[3187414], title=[Štátny tajomník L. Parízek viedol v Žiline stretnutie s podnikateľmi v rámci projektu „Spolu pre Slovensko. Z regiónov do sveta”], ddm/11341/only-zu_sr_RS=[false], ddm/11341/text_de_DE=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov. „Úlohou ekonomickej diplomacie je vyhľadávať príležitosti v krajine pôsobenia a zároveň vytvárať ekosystém podpory pre slovenských podnikateľov. Máme vo svete 38 ekonomických diplomatov, viac ako 60 zastupiteľských úradov a vzťahy a dobré meno krajiny budované desaťročia,” uviedol L. Parízek. Do diskusie prispeli Michal Kozáčik, námestník generálneho riaditeľa divízie poistných a bankových obchodov EXIMBANKY SR, Jozef Troják, výkonný riaditeľ SARIO a Zlata Šipošová, riaditeľka Podnikateľského centra MZVaEZ SR. Prezentovali možnosti štátnej podpory a financovania exportu pre slovenské firmy. Príklady úspešnej praxe na zahraničných trhoch uviedol Ľudovít Černák, predseda predstavenstva Sitno holding a.s., ktorý zároveň zhodnotil trendy a zmeny v súčasných obchodných vzťahoch. Ako jednu z bariér zahraničného obchodu uviedol práve nízke povedomie slovenských firiem o možnostiach štátnej podpory. Otázky žilinských firiem smerovali k poisteniu exportných aktivít, skúsenostiam z obchodnej praxe na ázijských trhoch a v postsovietských krajinách, možnosti založenia obchodných spoločností a vyhľadávania obchodných partnerov v zahraničí. Stretnutie v Žiline bolo prvým z radu diskusií zástupcov finančných inštitúcií a rezortov, regionálnych komôr a podnikateľov. Ide o unikátny formát stretnutí s firmami v slovenských regiónoch s cieľom identifikovať reálne potreby malých a stredných podnikateľov a hľadať cesty ako ich naplniť. Ďalšie podujatia sa pripravujú v Košiciach a Banskej Bystrici. ], ddm/11341/priorita_uk_UA=[home], ddm/11341/text_fr_FR=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov. „Úlohou ekonomickej diplomacie je vyhľadávať príležitosti v krajine pôsobenia a zároveň vytvárať ekosystém podpory pre slovenských podnikateľov. Máme vo svete 38 ekonomických diplomatov, viac ako 60 zastupiteľských úradov a vzťahy a dobré meno krajiny budované desaťročia,” uviedol L. Parízek. Do diskusie prispeli Michal Kozáčik, námestník generálneho riaditeľa divízie poistných a bankových obchodov EXIMBANKY SR, Jozef Troják, výkonný riaditeľ SARIO a Zlata Šipošová, riaditeľka Podnikateľského centra MZVaEZ SR. Prezentovali možnosti štátnej podpory a financovania exportu pre slovenské firmy. Príklady úspešnej praxe na zahraničných trhoch uviedol Ľudovít Černák, predseda predstavenstva Sitno holding a.s., ktorý zároveň zhodnotil trendy a zmeny v súčasných obchodných vzťahoch. Ako jednu z bariér zahraničného obchodu uviedol práve nízke povedomie slovenských firiem o možnostiach štátnej podpory. Otázky žilinských firiem smerovali k poisteniu exportných aktivít, skúsenostiam z obchodnej praxe na ázijských trhoch a v postsovietských krajinách, možnosti založenia obchodných spoločností a vyhľadávania obchodných partnerov v zahraničí. Stretnutie v Žiline bolo prvým z radu diskusií zástupcov finančných inštitúcií a rezortov, regionálnych komôr a podnikateľov. Ide o unikátny formát stretnutí s firmami v slovenských regiónoch s cieľom identifikovať reálne potreby malých a stredných podnikateľov a hľadať cesty ako ich naplniť. Ďalšie podujatia sa pripravujú v Košiciach a Banskej Bystrici. ], title_sortable=[štátny tajomník l. parízek viedol v žiline stretnutie s podnikateľmi v rámci projektu „spolu pre slovensko. z regiónov do sveta”], createDate=[20180411100610], entryClassName=[com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle], ddm/11341/only-zu_sl_SL=[false], ddm/11341/anotacia_de_DE=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov.], ddm/11341/datum_spravy_de_DE=[20180410000000], ddm/11341/vseobecny_autor_pt_BR=[odbor], ddm/11341/vseobecny_autor_ko_KR=[odbor], ddm/11341/anotacia_tr_TR=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov.], groupId=[10182], ddm/11341/priorita_be_BY=[home], ddm/11341/datum_spravy_ru_RU=[20180410000000], ddm/11341/only-zu_zh_CN=[false], ddm/11341/datum_spravy_sr_RS=[20180410000000], ddm/11341/anotacia_sk_SK=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov.], uid=[15_PORTLET_3188287], ddm/11341/text_hu_HU=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov. „Úlohou ekonomickej diplomacie je vyhľadávať príležitosti v krajine pôsobenia a zároveň vytvárať ekosystém podpory pre slovenských podnikateľov. Máme vo svete 38 ekonomických diplomatov, viac ako 60 zastupiteľských úradov a vzťahy a dobré meno krajiny budované desaťročia,” uviedol L. Parízek. Do diskusie prispeli Michal Kozáčik, námestník generálneho riaditeľa divízie poistných a bankových obchodov EXIMBANKY SR, Jozef Troják, výkonný riaditeľ SARIO a Zlata Šipošová, riaditeľka Podnikateľského centra MZVaEZ SR. Prezentovali možnosti štátnej podpory a financovania exportu pre slovenské firmy. Príklady úspešnej praxe na zahraničných trhoch uviedol Ľudovít Černák, predseda predstavenstva Sitno holding a.s., ktorý zároveň zhodnotil trendy a zmeny v súčasných obchodných vzťahoch. Ako jednu z bariér zahraničného obchodu uviedol práve nízke povedomie slovenských firiem o možnostiach štátnej podpory. Otázky žilinských firiem smerovali k poisteniu exportných aktivít, skúsenostiam z obchodnej praxe na ázijských trhoch a v postsovietských krajinách, možnosti založenia obchodných spoločností a vyhľadávania obchodných partnerov v zahraničí. Stretnutie v Žiline bolo prvým z radu diskusií zástupcov finančných inštitúcií a rezortov, regionálnych komôr a podnikateľov. Ide o unikátny formát stretnutí s firmami v slovenských regiónoch s cieľom identifikovať reálne potreby malých a stredných podnikateľov a hľadať cesty ako ich naplniť. Ďalšie podujatia sa pripravujú v Košiciach a Banskej Bystrici. ], ddm/11341/datum_spravy_sk_SK=[20180410000000], ddm/11341/anotacia_ru_RU=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov.], type=[general], articleId=[3187299], ddm/11341/priorita_ru_RU=[home], ddm/11341/newsletter_es_ES=[false], ddm/11341/ddm-gallery-field_ru_RU=[3187414], userId=[3047729], ddm/11341/datum_spravy_it_IT=[20180410000000], head=[true], ddm/11341/vseobecny_autor_en_US=[odbor], ddm/11341/vseobecny_autor_de_DE=[odbor], ddm/11341/datum_spravy_ko_KR=[20180410000000], ddm/11341/newsletter_it_IT=[false], status=[0], ddm/11341/vseobecny_autor_fr_FR=[odbor], ddm/11341/newsletter_pl_PL=[false], ddm/11341/ddm-gallery-field_es_ES=[3187414], ddm/11341/datum_spravy_en_US=[20180410000000], ddm/11341/datum_spravy_tr_TR=[20180410000000], ddm/11341/anotacia_hu_HU=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov.], ddm/11341/newsletter_uk_UA=[false], ddm/11341/text_sl_SL=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov. „Úlohou ekonomickej diplomacie je vyhľadávať príležitosti v krajine pôsobenia a zároveň vytvárať ekosystém podpory pre slovenských podnikateľov. Máme vo svete 38 ekonomických diplomatov, viac ako 60 zastupiteľských úradov a vzťahy a dobré meno krajiny budované desaťročia,” uviedol L. Parízek. Do diskusie prispeli Michal Kozáčik, námestník generálneho riaditeľa divízie poistných a bankových obchodov EXIMBANKY SR, Jozef Troják, výkonný riaditeľ SARIO a Zlata Šipošová, riaditeľka Podnikateľského centra MZVaEZ SR. Prezentovali možnosti štátnej podpory a financovania exportu pre slovenské firmy. Príklady úspešnej praxe na zahraničných trhoch uviedol Ľudovít Černák, predseda predstavenstva Sitno holding a.s., ktorý zároveň zhodnotil trendy a zmeny v súčasných obchodných vzťahoch. Ako jednu z bariér zahraničného obchodu uviedol práve nízke povedomie slovenských firiem o možnostiach štátnej podpory. Otázky žilinských firiem smerovali k poisteniu exportných aktivít, skúsenostiam z obchodnej praxe na ázijských trhoch a v postsovietských krajinách, možnosti založenia obchodných spoločností a vyhľadávania obchodných partnerov v zahraničí. Stretnutie v Žiline bolo prvým z radu diskusií zástupcov finančných inštitúcií a rezortov, regionálnych komôr a podnikateľov. Ide o unikátny formát stretnutí s firmami v slovenských regiónoch s cieľom identifikovať reálne potreby malých a stredných podnikateľov a hľadať cesty ako ich naplniť. Ďalšie podujatia sa pripravujú v Košiciach a Banskej Bystrici. ], ddm/11341/only-zu_es_ES=[false], ddm/11341/ddm-gallery-field_uk_UA=[3187414], ddm/11341/ddm-gallery-field_pl_PL=[3187414], ddm/11341/vseobecny_autor_sk_SK=[odbor], groupRoleId=[10182-10171], ddm/11341/text_zh_CN=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov. „Úlohou ekonomickej diplomacie je vyhľadávať príležitosti v krajine pôsobenia a zároveň vytvárať ekosystém podpory pre slovenských podnikateľov. Máme vo svete 38 ekonomických diplomatov, viac ako 60 zastupiteľských úradov a vzťahy a dobré meno krajiny budované desaťročia,” uviedol L. Parízek. Do diskusie prispeli Michal Kozáčik, námestník generálneho riaditeľa divízie poistných a bankových obchodov EXIMBANKY SR, Jozef Troják, výkonný riaditeľ SARIO a Zlata Šipošová, riaditeľka Podnikateľského centra MZVaEZ SR. Prezentovali možnosti štátnej podpory a financovania exportu pre slovenské firmy. Príklady úspešnej praxe na zahraničných trhoch uviedol Ľudovít Černák, predseda predstavenstva Sitno holding a.s., ktorý zároveň zhodnotil trendy a zmeny v súčasných obchodných vzťahoch. Ako jednu z bariér zahraničného obchodu uviedol práve nízke povedomie slovenských firiem o možnostiach štátnej podpory. Otázky žilinských firiem smerovali k poisteniu exportných aktivít, skúsenostiam z obchodnej praxe na ázijských trhoch a v postsovietských krajinách, možnosti založenia obchodných spoločností a vyhľadávania obchodných partnerov v zahraničí. Stretnutie v Žiline bolo prvým z radu diskusií zástupcov finančných inštitúcií a rezortov, regionálnych komôr a podnikateľov. Ide o unikátny formát stretnutí s firmami v slovenských regiónoch s cieľom identifikovať reálne potreby malých a stredných podnikateľov a hľadať cesty ako ich naplniť. Ďalšie podujatia sa pripravujú v Košiciach a Banskej Bystrici. ], ddm/11341/text_it_IT=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov. „Úlohou ekonomickej diplomacie je vyhľadávať príležitosti v krajine pôsobenia a zároveň vytvárať ekosystém podpory pre slovenských podnikateľov. Máme vo svete 38 ekonomických diplomatov, viac ako 60 zastupiteľských úradov a vzťahy a dobré meno krajiny budované desaťročia,” uviedol L. Parízek. Do diskusie prispeli Michal Kozáčik, námestník generálneho riaditeľa divízie poistných a bankových obchodov EXIMBANKY SR, Jozef Troják, výkonný riaditeľ SARIO a Zlata Šipošová, riaditeľka Podnikateľského centra MZVaEZ SR. Prezentovali možnosti štátnej podpory a financovania exportu pre slovenské firmy. Príklady úspešnej praxe na zahraničných trhoch uviedol Ľudovít Černák, predseda predstavenstva Sitno holding a.s., ktorý zároveň zhodnotil trendy a zmeny v súčasných obchodných vzťahoch. Ako jednu z bariér zahraničného obchodu uviedol práve nízke povedomie slovenských firiem o možnostiach štátnej podpory. Otázky žilinských firiem smerovali k poisteniu exportných aktivít, skúsenostiam z obchodnej praxe na ázijských trhoch a v postsovietských krajinách, možnosti založenia obchodných spoločností a vyhľadávania obchodných partnerov v zahraničí. Stretnutie v Žiline bolo prvým z radu diskusií zástupcov finančných inštitúcií a rezortov, regionálnych komôr a podnikateľov. Ide o unikátny formát stretnutí s firmami v slovenských regiónoch s cieľom identifikovať reálne potreby malých a stredných podnikateľov a hľadať cesty ako ich naplniť. Ďalšie podujatia sa pripravujú v Košiciach a Banskej Bystrici. ], ddm/11341/priorita_zh_CN=[home], ddm/11341/text_vi_VN=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov. „Úlohou ekonomickej diplomacie je vyhľadávať príležitosti v krajine pôsobenia a zároveň vytvárať ekosystém podpory pre slovenských podnikateľov. Máme vo svete 38 ekonomických diplomatov, viac ako 60 zastupiteľských úradov a vzťahy a dobré meno krajiny budované desaťročia,” uviedol L. Parízek. Do diskusie prispeli Michal Kozáčik, námestník generálneho riaditeľa divízie poistných a bankových obchodov EXIMBANKY SR, Jozef Troják, výkonný riaditeľ SARIO a Zlata Šipošová, riaditeľka Podnikateľského centra MZVaEZ SR. Prezentovali možnosti štátnej podpory a financovania exportu pre slovenské firmy. Príklady úspešnej praxe na zahraničných trhoch uviedol Ľudovít Černák, predseda predstavenstva Sitno holding a.s., ktorý zároveň zhodnotil trendy a zmeny v súčasných obchodných vzťahoch. Ako jednu z bariér zahraničného obchodu uviedol práve nízke povedomie slovenských firiem o možnostiach štátnej podpory. Otázky žilinských firiem smerovali k poisteniu exportných aktivít, skúsenostiam z obchodnej praxe na ázijských trhoch a v postsovietských krajinách, možnosti založenia obchodných spoločností a vyhľadávania obchodných partnerov v zahraničí. Stretnutie v Žiline bolo prvým z radu diskusií zástupcov finančných inštitúcií a rezortov, regionálnych komôr a podnikateľov. Ide o unikátny formát stretnutí s firmami v slovenských regiónoch s cieľom identifikovať reálne potreby malých a stredných podnikateľov a hľadať cesty ako ich naplniť. Ďalšie podujatia sa pripravujú v Košiciach a Banskej Bystrici. ], ddmStructureKey=[19502], ddm/11341/anotacia_be_BY=[Klub regionálnej SOPK v Žiline sa konal dnes (10. apríla 2018) pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka, pričom kľúčovou témou bol potenciál a možnosti exportných aktivít slovenských podnikateľov.], ddm/11341/priorita_es_ES=[home], ddm/11341/priorita_sr_RS=[home], localized_title=[štátny tajomník l. parízek viedol v žiline stretnutie s podnikateľmi v rámci projektu „spolu pre slovensko. z regiónov do sveta”], ddm/11341/priorita_vi_VN=[home], ddm/11341/ddm-gallery-field_de_DE=[3187414], classTypeId=[11341], localized_title_sk_SK=[štátny tajomník l. parízek viedol v žiline stretnutie s podnikateľmi v rámci projektu „spolu pre slovensko. z regiónov do sveta”], ddm/11341/vseobecny_autor_vi_VN=[odbor], ddm/11341/datum_spravy_zh_CN=[20180410000000], ddm/11341/newsletter_sk_SK=[false], ddm/11341/newsletter_ko_KR=[false], content_en_US=[

  A meeting of the Regional Club of the Slovak Chamber of Commerce (SOPK) in Žilina took place today (10 April 2018) under the auspices of Lukáš Parízek, State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, with the key theme being the potential and opportunities for export activities by Slovak entrepreneurs.  

   

  “The task of economic diplomacy is to explore opportunities with a presence in other countries and build an ecosystem of support for Slovak entrepreneurs. We have 38 economic diplomats out there, more than 38 representations, and relations and a good reputation that have been built for decades,“ stated Parízek. Among other speakers contributing to the discussion were: Michal Kozáčik, Deputy General Manager, Division of Insurance and Bank Trade, EXIMBANKA SR; Jozef Troják, CEO, SARIO; and Zlata Šipošová, Head of Business Centre of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic. They presented the possibilities for Slovak companies to receive state support and funding for their export activities. Best practices from foreign markets were presented by Ľudovít Černák, Chairman of the Sitno Holding a.s. Board of Directors who also assessed the trends and changes in current business relations. The low awareness by Slovak companies of state support opportunities was described by him as one of the obstacles to foreign trade. 


   
  Questions asked by the companies from Žilina Region were directed towards export insurance, experiences from doing business in Asian and post-Soviet countries, and ways of establishing businesses and seeking trade partners abroad. 


   
  The meeting in Žilina was the first one in a series of discussions to be held between financial institutions, ministries, regional chambers and entrepreneurs. It is a unique format for meetings to be held with companies in Slovak regions, with the aim to identify real needs of SMEs and to find ways of meeting these needs. The next events will be held in Košice and Banská Bystrica.

   

  20180410000000 false odbor ["[\"3187414\"]"] ["null"] A meeting of the Regional Club of the Slovak Chamber of Commerce (SOPK) in Žilina took place today (10 April 2018) under the auspices of Lukáš Parízek, State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, with the key theme being the potential and opportunities for export activities by Slovak entrepreneurs. ["null"] null null false home null ], classPK=[0], ddm/11341/only-zu_de_DE=[false], companyId=[10155], ddm/11341/vseobecny_autor_tr_TR=[odbor]}
 • 10.04.2018
  | Aktivity štátnych tajomníkov | Ekonomické správy
  A meeting of the Regional Club of the Slovak Chamber of Commerce (SOPK) in Žilina took place today (10 April 2018) under the auspices of Lukáš Parízek, State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, with the key theme being the potential and opportunities for export activities by Slovak entrepreneurs.