Bilaterálne diskusné fóra

Aktualizované 17.06.2022
Publikované 17.06.2022

Bilaterálne diskusné fóra predstavujú platformu na posilnenie spolupráce vládnych inštitúcií a mimovládneho sektora v oblasti výmeny expertízy k aktuálnym témam európskej, zahraničnej a bezpečnostnej politiky. 

Cieľom diskusných fór je podporiť vzájomné poznanie a pochopenie zahraničnopolitických cieľov a záujmov, prehĺbiť bilaterálny dialóg na expertnej úrovni, ako aj umožniť vznik nezávislých návrhov a iniciatív pre spoločný postup krajín na európskej a medzinárodnej úrovni.  

Tematicky sa diskusné fóra zameriavajú na témy spoločného záujmu v oblastiach ako bezpečnosť, energetika, geopolitický vývoj, spolupráca v susedstve a pod. 

Bilaterálnych diskusných fór sa zúčastňujú zástupcovia ministerstiev zahraničných vecí, mimovládneho sektora a prizvaní nezávislí odborníci. Diskusie sú realizované v režime Chatham House Rules.

Bilaterálne diskusné fóra so zahraničnými partnermi  
  Ostatné stretnutie
Slovensko-české diskusné fórum 29. septembra 2021 v Štiříne
Slovensko-poľské diskusné fórum 22. mája 2019 v Bratislave
Slovensko-nemecká reflexná skupina 15. júna 2020 online formou
Slovensko-maďarské diskusné fórum 12. mája 2015 v Budapešti
Slovensko-ukrajinské diskusné fórum 26. januára 2021 online formou
Slovensko-ruské diskusné fórum 8. októbra 2019 v Moskve