1. Domov
  2. Ministerstvo
  3. Kariéra v diplomacii

Kariéra v diplomacii


Všeobecné informácie
Postup pri obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest v ústredí
Práca v inštitúciách EÚ
Aktuálne pracovné ponuky v inštitúciách a agentúrach Európskej únie
Diplomatické hodnosti
Prehľad diplomatických hodností, ktoré vyjadrujú kariérne a protokolárne postavenie zamestnanca na diplomatickom mieste 
Krátkodobé študentské stáže
Program krátkodobých študentských stáží ako možnosť pre študentov oboznámiť sa s činnosťou ministerstva, ako aj zastupiteľských úradov  v zahraničí.
Letná škola diplomacie
Projekt ministerstva, ktorého cieľom je podnietenie záujmu mladej generácie o dianie v zahraničnej politike, ako aj formovanie budúcich lídrov a líderiek verejného a politického života na Slovensku.
Štipendium Martina Filka
Cieľom Štipendia Martina Filka je získať absolventov popredných zahraničných vysokých škôl pre prácu v štátnej správe v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík.

Aktuálne pracovné ponuky

Pozícia Miesto Inštitúcia/Organizácia Termín
23.4.2024> Hlavný štátny radca - oddelenie strategickej komunikácie (SKOM), komunikačný odbor (OKOM) Bratislava Ministerstvo 2.5.2024
23.4.2024> Štátny radca - oddelenie investícií (ODIN), na odbore investícií a nehnuteľností (INPO) Bratislava Ministerstvo 2.5.2024
23.4.2024> Štátny radca - oddelenia štátnej pokladnice (OŠPO), finančný odbor (FINO) Bratislava Ministerstvo 2.5.2024
23.4.2024> Štátny radca - oddelenie dotačnej schémy (ODOT), odbor rozpočtového a projektového riadenia (ORPR) Bratislava Ministerstvo 2.5.2024
5.4.2024> Európska komisia - voľné pozície vyslaných národných expertov Brusel Agentúry a inštitúcie EÚ 27.5.2024
28.2.2024> Stáž na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Brazílii Brazília bez termínu
22.2.2024> Európska komisia - voľné pozície vyslaných národných expertov Brusel Agentúry a inštitúcie EÚ 25.4.2024
1.6.2023> Stáž na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Paríži Paríž Veľvyslanectvo bez termínu
23.5.2023> Študentská stáž na Slovenskom inštitúte v Paríži Paríž Slovenský inštitút bez termínu
2.3.2023> Stáž na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Mexiku Mexiko Veľvyslanectvo bez termínu
23.9.2022> Stáž na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Dubline Dublin Veľvyslanectvo bez termínu
8.9.2022> Študentské stáže na Stálej misii SR pri OECD v Paríži Paríž Veľvyslanectvo bez termínu