Seniori slovenskej diplomacie

Kniha s podtitulom Spätné pohľady a fotografiami Pavla Demeša je štvrtou publikáciou kariérneho diplomata Miroslava Mojžitu, ktorý sa tomuto remeslu venuje celý svoj profesionálny život.

Už po 14-ty raz bilancovali členovia občianskeho združenia Seniori slovenskej diplomacie (OZ SSD) svoju činnosť. Valné zhromaždenie SSD sa uskutočnilo 7. decembra 2022 za prítomnosti troch najvyšších predstaviteľov MZVEZ SR.

Seniori slovenskej diplomacie sa v utorok, 18. októbra 2022 zúčastnili na stretnutí s Luciou Gregorovou Stach, vedúcou kurátorkou zbierok moderného a súčasného umenia.

„Prijatie študentov novozaloženej Diplomatickej akadémie, tzv. rybárikovcov na novobudované Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky v roku 1992 i neskôr zabránilo prílišnému straníckemu spolitizovaniu vznikajúcej slovenskej zahraničnej služby. To bolo pre jej ďalší vývoj viac ako dôležité,“ povedal veľvyslanec Miroslav Mojžita, predseda OZ Seniori slovenskej diplomacie po prevzatí Pamätnej medaily na oslavách 30. výročia založenia Diplomatickej akadémie - Inštitútu medzinárodných vzťahov Karola Rybárika v Bratislave (28. septembra 2022).

Tradičný Literárny večer, ktorý Slovenský inštitút vo Viedni každoročne organizuje spolu s Kultúrnym klubom Čechov a Slovákov v Rakúsku ku Dňu európskych jazykov, sa tentoraz konal práve 26. septembra 2022.

Už po desiaty raz využili Seniori slovenskej diplomacie možnosť relaxačného pobytu v účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady SR v Častej-Papierničke.

„Ministerstvo zahraničných vecí sa s najväčšou pravdepodobnosťou v jednom štáte zakladá iba raz v histórii. Diplomacia sa buduje desiatky rokov, my na Slovensku sme to stihli za 2 roky. Ku dňu vzniku samostatnej Slovenskej republiky - 1. januáru 1993 mala SR vyše 60 zastupiteľských úradov po celom svete,“ týmito slovami začal svoju spomienkovú diskusiu s členmi Občianskeho združenia (OZ) Seniori slovenskej diplomacie (SSD) prvý minister medzinárodných vzťahov, neskôr minister zahraničných vecí SR Milan Kňažko na pôde rezortu diplomacie 23. júna 2022.

Ďaleko je blízko - tak nazval svoje rozprávanie a spomienky na stretnutia so slovenskou diplomaciou vo svete známy slovenský spisovateľ, textár, dramaturg, scenárista, moderátor a v neposlednom rade cestovateľ Boris Filan.

V rámci druhého ročníka týždňa Ženy v diplomacii spomínali seniori slovenskej diplomacie na výnimočné ženy.

Seniori slovenskej diplomacie zažili 7. apríla 2022 „Vzácne filharmonické predpoludnie“ v Redute. Uskutočnilo sa na pozvanie generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie Mariána Turnera vo foyer a veľkej koncertnej sále.

1 / 8