1. Domov
  2. Ministerstvo
  3. Kariéra v diplomacii

Kariéra v diplomacii


Všeobecné informácie
Postup pri obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest v ústredí
Práca v inštitúciách EÚ
Aktuálne pracovné ponuky v inštitúciách a agentúrach Európskej únie
Diplomatické hodnosti
Prehľad diplomatických hodností, ktoré vyjadrujú kariérne a protokolárne postavenie zamestnanca na diplomatickom mieste 
Krátkodobé študentské stáže
Program krátkodobých študentských stáží ako možnosť pre študentov oboznámiť sa s činnosťou ministerstva, ako aj zastupiteľských úradov  v zahraničí.
Letná škola diplomacie
Projekt ministerstva, ktorého cieľom je podnietenie záujmu mladej generácie o dianie v zahraničnej politike, ako aj formovanie budúcich lídrov a líderiek verejného a politického života na Slovensku.
Štipendium Martina Filka
Cieľom Štipendia Martina Filka je získať absolventov popredných zahraničných vysokých škôl pre prácu v štátnej správe v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík.

Aktuálne pracovné ponuky

Európska komisia - voľné pozície vyslaných národných expertov

Zoznam voľných pozícií je uvedený v prílohe spolu s presným termínom na zaslanie prihlášok (25. apríla 2024 a 27. mája 2024)

Dokumenty sú v anglickom jazyku.

Prílohy

File type icon
Zoznam voľných pozícií s termínom na zaslanie prihlášok (25. apríla a 27. mája 2024).
PDF 134.12 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 546
Stiahnuť
File type icon
Letter RP
PDF 310.88 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 250
Stiahnuť
File type icon
Privacy Statement (June 2022)
PDF 628.19 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 32
Stiahnuť
File type icon
AGRI-B-2_EN
Word 92.59 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 199
Stiahnuť
File type icon
BUDG-DDG2_EN
Word 95.93 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 175
Stiahnuť
File type icon
BUDG-E-1_EN
Word 92.32 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 29
Stiahnuť
File type icon
BUDG-E-3_A_EN
Word 91.69 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 25
Stiahnuť
File type icon
BUDG-E-3_B_EN
Word 91.82 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 30
Stiahnuť
File type icon
CNECT-I-2_EN
Word 92.79 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 42
Stiahnuť
File type icon
COMP-F-2_EN
Word 84.77 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 210
Stiahnuť
File type icon
COMP-H-5_EN
Word 84.17 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 129
Stiahnuť
File type icon
DEFIS-A-4_EN
Word 73.75 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 199
Stiahnuť
File type icon
ECFIN-A-2_EN
Word 91.17 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 30
Stiahnuť
File type icon
ECFIN-D-2_EN
Word 86.4 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 27
Stiahnuť
File type icon
ECHO-A-1_EN
Word 74.71 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 169
Stiahnuť
File type icon
ENER-A-1_EN
Word 86.68 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 206
Stiahnuť
File type icon
ENV-B-1_EN
Word 95.33 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 22
Stiahnuť
File type icon
ENV-C-1_EN
Word 93.76 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 197
Stiahnuť
File type icon
ENV-E-1_EN
Word 91.54 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 22
Stiahnuť
File type icon
ESTAT-A-5_EN
Word 94.56 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 34
Stiahnuť
File type icon
ESTAT-C-2_EN
Word 92.78 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 21
Stiahnuť
File type icon
ESTAT-D-1_EN
Word 90.93 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 23
Stiahnuť
File type icon
ESTAT-D-2_EN
Word 92.06 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 158
Stiahnuť
File type icon
ESTAT-F-2_EN
Word 92.71 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 27
Stiahnuť
File type icon
FISMA-C-3_EN
Word 91.75 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 132
Stiahnuť
File type icon
GROW-H-1_EN
Word 85.31 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 136
Stiahnuť
File type icon
GROW-I-1_EN
Word 93.15 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 26
Stiahnuť
File type icon
HOME-B-4_EN
Word 84.86 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 41
Stiahnuť
File type icon
HOME-C-4_EN
Word 92.71 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 168
Stiahnuť
File type icon
HOME-D-3_EN
Word 84.68 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 204
Stiahnuť
File type icon
INTPA-D-1_EN
Word 93.96 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 33
Stiahnuť
File type icon
INTPA-D-2_A_EN
Word 84.09 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 27
Stiahnuť
File type icon
INTPA-D-2_B_EN
Word 91.06 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 26
Stiahnuť
File type icon
INTPA-E-1_EN
Word 92.83 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 24
Stiahnuť
File type icon
INTPA-E-2_EN
Word 83.73 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 200
Stiahnuť
File type icon
INTPA-F-1_EN
Word 93.16 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 169
Stiahnuť
File type icon
INTPA-G-5_EN
Word 93.08 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 28
Stiahnuť
File type icon
RTD-G-2_EN
Word 91.15 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 27
Stiahnuť
File type icon
TAXUD-A-2_EN
Word 92.13 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 27
Stiahnuť
File type icon
TAXUD-A-4_EN
Word 93.28 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 195
Stiahnuť
File type icon
TAXUD-A-6_EN
Word 92.47 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 128
Stiahnuť
File type icon
TAXUD-D-2_EN
Word 92.55 kB , 05.04.2024, počet stiahnutí: 43
Stiahnuť