1. Domov
 2. Ministerstvo
 3. Kto sme
 4. Organizácie ministerstva

Organizácie ministerstva

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Informácie o organizácii, kontrakty a výročné správy

Obsah
  Aktualizované 16.06.2022
  Publikované 15.06.2022

  Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)

  SAMRS je rozpočtová organizácia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, zriadená k 1. januáru 2007. SAMRS v zmysle zákona o oficiálnej rozvojovej pomoci zodpovedná za implementáciu pomoci Slovenskej republiky rozvojovým krajinám, ako aj za vzdelávanie a komunikačnú činnosť súvisiace s rozvojovou pomocou. Viac informácií je uvedených na stránke www.slovakaid.sk

  Kontakt:

  SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE MEDZINÁRODNÚ ROZVOJOVÚ SPOLUPRÁCU
  Pražská 7
  811 04 Bratislava
  Tel.: +421-2-5978-2601
  info@slovakaid.sk

  Zverejnenie výsledku výberového konania 

  na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu

  Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamuje, že výberové konanie č. 2021/06/11, ktoré sa uskutočnilo  25. augusta 2021 na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme, vo funkcii: riaditeľ – štatutárny orgán Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) bolo úspešné.

   

  Vybraný úspešný uchádzač:

  1. uchádzač s identifikátorom č. 2021/06/11/3 

   

  Ďalší úspešný uchádzač v poradí:

  2. uchádzač s identifikátorom č. 2021/06/11/1

   

  Neúspešní uchádzači:

  uchádzač s identifikátorom č. 2021/06/11/2

  uchádzač s identifikátorom č. 2021/06/11/4

  Kontrakt SAMRS na rok 2022

  Kontrakt medzi MZVEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2022
  PDF 587.5 kB, 27.10.2022, 359 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SAMRS na rok 2021

  Kontrakt medzi MZVEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2021
  PDF 586.3 kB, 27.10.2022, 541 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SAMRS na rok 2020

  Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2020
  PDF 586.8 kB, 27.10.2022, 609 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SAMRS na rok 2019

  Dodatok č. 1 ku kontraktu medzi MZVaEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2019
  PDF 361.1 kB, 27.10.2022, 662 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku kontraktu medzi MZVaEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2019
  PDF 577.1 kB, 27.10.2022, 676 stiahnutí
  Stiahnuť
  Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2019
  PDF 507.6 kB, 27.10.2022, 876 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SAMRS na rok 2018

  Dodatok č. 2 ku kontraktu medzi MZVEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2018
  PDF 568.0 kB, 27.10.2022, 682 stiahnutí
  Stiahnuť
  Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2018
  PDF 508.7 kB, 27.10.2022, 1124 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok ku kontraktu medzi MZVaEZ SR a Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu na rok 2018
  PDF 359.9 kB, 27.10.2022, 861 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SAMRS na rok 2017

  Kontrakt SAMRS na rok 2017
  PDF 123.1 kB, 27.10.2022, 734 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku kontraktu SAMRS na rok 2017
  PDF 278.7 kB, 27.10.2022, 924 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku kontraktu SAMRS na rok 2017
  0 B, 27.10.2022, 2947 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SAMRS na rok 2016

  Dodatok č. 1 ku kontraktu SAMRS na rok 2016
  PDF 143.8 kB, 27.10.2022, 1206 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku kontraktu SAMRS na rok 2016
  PDF 145.0 kB, 27.10.2022, 1186 stiahnutí
  Stiahnuť
  Kontrakt SAMRS na rok 2016
  PDF 148.2 kB, 27.10.2022, 1424 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SAMRS na rok 2015

  Dodatok č. 1 ku kontraktu SAMRS na rok 2015
  PDF 223.9 kB, 27.10.2022, 1747 stiahnutí
  Stiahnuť
  Kontrakt SAMRS na rok 2015
  PDF 305.1 kB, 27.10.2022, 1780 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku Kontraktu SAMRS na rok 2015
  PDF 364.5 kB, 27.10.2022, 1346 stiahnutí
  Stiahnuť


  Správa účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

  Publikované 15.06.2022

  Správa účelových zariadení je účelová príspevková organizácia, zriadená Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

  Správa účelových zariadení j bola zriadená Rozhodnutím ministra zahraničných vecí SR č. 48/1993 o vydaní zriaďovacej listiny zo dňa 30.8.1993. Právne postavenie, pôsobnosť a činnosť organizácie je upravená v Štatúte vydanom rozhodnutím ministra zahraničných vecí č. 49/1993 zo dňa 31. 8. 1993 v znení neskorších predpisov.
  Základným predmetom činnosti SÚZA v súlade so Štatútom je zabezpečiť služby pre svojho zriaďovateľa.

  Správa účelových zariadení tak v súčasnosti zabezpečuje predovšetkým nasledovné služby:

  • služby súvisiace so zabezpečovaním prevádzky objektov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
  • služby súvisiace s výkonom činnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  • služby stravovacie, spojené so závodným stravovaním a s prevádzkou bufetu a baru.
  • komplexné technické a gastronomické služby súvisiace so zabezpečovaním akcií a reprezentačných podujatí Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, vrátane catteringových služieb pre veľvyslanectvá a iné zastupiteľské úrady v zahraničí,
  • tlmočnícke a prekladateľské služby.
  • v rámci prevádzky Slovenského domu pri veľvyslanectve SR v Moskve Správa účelových zariadení poskytuje slovenským a českým občanom komplexné ubytovacie a gastronomické služby hotelového charakteru.


  V prípade voľných stravovacích kapacít Správa účelových zariadení môže poskytnúť catteringové služby aj štátnym orgánom či iným inštitúciám.

  www.suza.sk

  Kontrakt SÚZA na rok 2022

  Kontrakt medzi MZVEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2022
  PDF 890.5 kB, 27.10.2022, 374 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku kontraktu medzi MZVEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2022
  PDF 221.2 kB, 27.10.2022, 67 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2021

  Dodatok č. 1 ku kontraktu medzi MZVEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2021
  PDF 463.2 kB, 27.10.2022, 378 stiahnutí
  Stiahnuť
  Kontrakt medzi MZVEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2021
  PDF 659.9 kB, 27.10.2022, 586 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2020

  Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2020
  PDF 585.6 kB, 27.10.2022, 821 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2020
  PDF 746.8 kB, 27.10.2022, 556 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2019

  Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2019
  PDF 685.5 kB, 27.10.2022, 581 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 3 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2019
  PDF 687.7 kB, 27.10.2022, 653 stiahnutí
  Stiahnuť
  Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2019
  PDF 582.0 kB, 27.10.2022, 953 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2019
  PDF 325.3 kB, 27.10.2022, 593 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2018

  Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2018
  PDF 588.5 kB, 27.10.2022, 1025 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2018
  PDF 683.0 kB, 27.10.2022, 823 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2018
  PDF 341.6 kB, 27.10.2022, 730 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 3 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2018
  PDF 684.5 kB, 27.10.2022, 677 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2017

  Dodatok č. 4 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2017
  PDF 686.9 kB, 27.10.2022, 863 stiahnutí
  Stiahnuť
  Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2017
  PDF 121.0 kB, 27.10.2022, 1075 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2017
  PDF 442.9 kB, 27.10.2022, 1123 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2017
  PDF 685.7 kB, 27.10.2022, 942 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 3 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2017
  PDF 684.7 kB, 27.10.2022, 973 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2016

  Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2016
  PDF 126.1 kB, 27.10.2022, 972 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 3 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2016
  PDF 125.8 kB, 27.10.2022, 996 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 4 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2016
  PDF 126.3 kB, 27.10.2022, 1057 stiahnutí
  Stiahnuť
  Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2016
  PDF 172.2 kB, 27.10.2022, 1211 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2016
  PDF 125.1 kB, 27.10.2022, 1083 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2015

  Dodatok č. 3 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2015
  PDF 182.7 kB, 27.10.2022, 1047 stiahnutí
  Stiahnuť
  Kontrakt na rok 2015 uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002
  PDF 172.0 kB, 27.10.2022, 1269 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2015
  PDF 181.5 kB, 27.10.2022, 997 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2015
  PDF 182.2 kB, 27.10.2022, 977 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2014

  Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2014 (textová verzia)
  PDF 227.7 kB, 27.10.2022, 1281 stiahnutí
  Stiahnuť
  Kontrakt medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2014 (pdf verzia)
  PDF 1.2 MB, 27.10.2022, 1727 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2014
  PDF 250.0 kB, 27.10.2022, 1269 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku Kontraktu medzi MZVaEZ SR a Správou účelových zariadení na rok 2014
  PDF 260.0 kB, 27.10.2022, 1279 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2013

  Dodatok č. 2 ku kontraktu na rok 2013 - textovo čitateľná verzia
  PDF 252.6 kB, 27.10.2022, 762 stiahnutí
  Stiahnuť
  Kontrakt SÚZA na rok 2013
  PDF 1.2 MB, 27.10.2022, 1423 stiahnutí
  Stiahnuť
  Kontrakt na rok 2013 uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 - textovo čitateľná verzia
  PDF 137.7 kB, 27.10.2022, 763 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku kontraktu na rok 2013
  PDF 990.9 kB, 27.10.2022, 1257 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2013
  PDF 805.5 kB, 27.10.2022, 1332 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok ku kontraktu č.1 na rok 2013 - textovo čitateľná verzia
  PDF 172.1 kB, 27.10.2022, 706 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2012

  Kontrakt medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Správou účelových zariadení na rok 2012 - textovo čitateľná verzia
  PDF 199.1 kB, 27.10.2022, 802 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č.1 ku Kontraktu uzatvorenému dňa 28.12.2011 na rok 2012 v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002/B.1.
  PDF 1.1 MB, 27.10.2022, 832 stiahnutí
  Stiahnuť
  Kontrakt medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Správou účelových zariadení na rok 2012
  PDF 1.5 MB, 27.10.2022, 803 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2012 uzatvorenému v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002/B.1.
  PDF 862.2 kB, 27.10.2022, 717 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2012 uzatvorenému v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002/B.1. - textovo čitateľná verzia
  PDF 213.6 kB, 27.10.2022, 788 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku Kontraktu uzatvorenému dňa 28.12.2011 na rok 2012 v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.1370/2002/B.1. - textovo čitateľná verzia
  PDF 212.0 kB, 27.10.2022, 739 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2011

  Dodatok č. 1 ku kontraktu na rok 2011
  PDF 1.2 MB, 27.10.2022, 1286 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku Kontraktu uzatvorenému dňa 29.12.2010 na rok 2011 v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002/B.1.
  PDF 1.4 MB, 27.10.2022, 1320 stiahnutí
  Stiahnuť
  Kontrakt medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Správou účelových zariadení na rok 2011
  PDF 765.5 kB, 27.10.2022, 1794 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2010

  Kontrakt medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Správou účelových zariadení na rok 2010
  PDF 147.2 kB, 27.10.2022, 1433 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 1 ku Kontraktu medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Správou účelových zariadení na rok 2010
  PDF 143.5 kB, 27.10.2022, 1239 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 3 ku Kontraktu medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Správou účelových zariadení na rok 2010
  PDF 183.7 kB, 27.10.2022, 1316 stiahnutí
  Stiahnuť
  Dodatok č. 2 ku Kontraktu medzi Ministerstvom zahraničných vecí SR a Správou účelových zariadení na rok 2010
  PDF 132.6 kB, 27.10.2022, 1252 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2009

  Kontrakt medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Správou účelových zariadení na rok 2009
  PDF 148.7 kB, 27.10.2022, 1246 stiahnutí
  Stiahnuť

  Kontrakt SÚZA na rok 2008

  Dodatok č.1 ku kontraktu na rok 2008
  PDF 146.4 kB, 27.10.2022, 729 stiahnutí
  Stiahnuť
  Kontrakt medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Správou účelových zariadení na rok 2008
  PDF 78.9 kB, 27.10.2022, 1288 stiahnutí
  Stiahnuť