Rozpočet ministerstva

Rozpočet ministerstva na rok 2022

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2022 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 61.4 kB, 17.3.2022, 288 stiahnutí
Stiahnuť
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2022 podľa programovej štruktúry
Excel 37.4 kB, 17.3.2022, 523 stiahnutí
Stiahnuť

Rozpočet ministerstva na rok 2021

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2021 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 62.0 kB, 17.3.2022, 269 stiahnutí
Stiahnuť
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2021 podľa programovej štruktúry
Excel 37.4 kB, 17.3.2022, 502 stiahnutí
Stiahnuť

Rozpočet ministerstva na rok 2020

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2020 podľa programovej štruktúry
Excel 36.9 kB, 17.3.2022, 514 stiahnutí
Stiahnuť
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2020 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 77.3 kB, 17.3.2022, 253 stiahnutí
Stiahnuť

Rozpočet ministerstva na rok 2019

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 76.8 kB, 17.3.2022, 261 stiahnutí
Stiahnuť
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2019 podľa programovej štruktúry
Excel 35.8 kB, 17.3.2022, 494 stiahnutí
Stiahnuť

Rozpočet ministerstva na rok 2018

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2018 podľa programovej štruktúry
Excel 35.8 kB, 17.3.2022, 264 stiahnutí
Stiahnuť
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2018 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 76.3 kB, 17.3.2022, 250 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva

Záverečný účet ministerstva za rok 2021

Návrh záverečného účtu za rok 2021
PDF 1.0 MB, 24.8.2022, 576 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2021
Excel 14.8 kB, 24.8.2022, 274 stiahnutí
Stiahnuť
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2021
Excel 13.5 kB, 24.8.2022, 267 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2021
Excel 161.3 kB, 24.8.2022, 275 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2021
Excel 537.6 kB, 24.8.2022, 281 stiahnutí
Stiahnuť
Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2021
Excel 249.9 kB, 24.8.2022, 285 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2021.xlsx
Excel 16.5 kB, 24.8.2022, 304 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2021
Excel 190.5 kB, 24.8.2022, 291 stiahnutí
Stiahnuť
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2021
Excel 306.7 kB, 24.8.2022, 290 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2020

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2020
Excel 305.2 kB, 24.8.2022, 245 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2020
Excel 16.5 kB, 18.8.2022, 244 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2020
Excel 536.1 kB, 18.8.2022, 242 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2020
Excel 162.8 kB, 18.8.2022, 227 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh záverečného účtu za rok 2020
Word 1.8 MB, 18.8.2022, 545 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2020
Excel 168.4 kB, 18.8.2022, 230 stiahnutí
Stiahnuť
Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2020
Excel 250.4 kB, 18.8.2022, 248 stiahnutí
Stiahnuť
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2020
Excel 16.0 kB, 18.8.2022, 239 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2020
Excel 14.0 kB, 18.8.2022, 239 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2019

Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2019
Excel 250.9 kB, 18.8.2022, 246 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2019
Excel 15.8 kB, 18.8.2022, 260 stiahnutí
Stiahnuť
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2019
Excel 304.1 kB, 18.8.2022, 232 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019
Excel 168.4 kB, 18.8.2022, 233 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019
Excel 161.3 kB, 18.8.2022, 228 stiahnutí
Stiahnuť
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2019
Excel 15.8 kB, 18.8.2022, 235 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2019
Excel 15.8 kB, 18.8.2022, 234 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh závrečného účtu za rok 2019
Word 2.3 MB, 18.8.2022, 561 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2019
Excel 537.1 kB, 18.8.2022, 235 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2018

Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2018
PDF 70.6 kB, 18.8.2022, 689 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2018
PDF 61.6 kB, 18.8.2022, 821 stiahnutí
Stiahnuť
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2018
PDF 133.8 kB, 18.8.2022, 781 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2018
PDF 107.8 kB, 18.8.2022, 859 stiahnutí
Stiahnuť
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2018
PDF 75.9 kB, 18.8.2022, 856 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2018
PDF 70.5 kB, 18.8.2022, 853 stiahnutí
Stiahnuť
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2018
PDF 69.1 kB, 18.8.2022, 883 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2018
PDF 112.8 kB, 18.8.2022, 924 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh závrečného účtu za rok 2018
PDF 793.1 kB, 18.8.2022, 1104 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2017

Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2017
Excel 43.0 kB, 18.8.2022, 968 stiahnutí
Stiahnuť
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2017
Excel 252.4 kB, 18.8.2022, 1223 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2017 (v EUR) 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Excel 16.4 kB, 18.8.2022, 1174 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2017
Excel 528.9 kB, 18.8.2022, 959 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2017
Excel 165.4 kB, 18.8.2022, 889 stiahnutí
Stiahnuť
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2017
Excel 13.9 kB, 18.8.2022, 970 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh záverečného účtu 2017
Word 2.0 MB, 18.8.2022, 1491 stiahnutí
Stiahnuť
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2017
Excel 299.5 kB, 18.8.2022, 1262 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2017
Excel 166.9 kB, 18.8.2022, 1164 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2016

Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2016
Excel 41.5 kB, 18.8.2022, 1269 stiahnutí
Stiahnuť
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2016
Excel 245.8 kB, 18.8.2022, 1399 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2016 (v EUR) 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Excel 18.0 kB, 18.8.2022, 1453 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2016
Excel 517.6 kB, 18.8.2022, 1026 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2016
Excel 165.4 kB, 18.8.2022, 1086 stiahnutí
Stiahnuť
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2016
Excel 15.6 kB, 18.8.2022, 1178 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh záverečného účtu 2016
Word 2.1 MB, 18.8.2022, 1709 stiahnutí
Stiahnuť
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2016
Excel 291.8 kB, 18.8.2022, 1396 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2016
Excel 168.4 kB, 18.8.2022, 1303 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2015

Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2015
Excel 15.5 kB, 18.8.2022, 1374 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2015
Excel 39.9 kB, 18.8.2022, 1395 stiahnutí
Stiahnuť
Súpis nepotrebného majetku (kategória prebytočný)
Excel 22.2 kB, 18.8.2022, 2012 stiahnutí
Stiahnuť
Súpis nepoužiteľného majetku (kategória neupotrebiteľný)
Excel 54.3 kB, 18.8.2022, 2340 stiahnutí
Stiahnuť
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2015
Excel 294.9 kB, 18.8.2022, 845 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2015
Excel 164.9 kB, 18.8.2022, 706 stiahnutí
Stiahnuť
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2015
Excel 248.3 kB, 18.8.2022, 1608 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2015
Excel 17.9 kB, 18.8.2022, 1620 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2015
Excel 284.2 kB, 18.8.2022, 1316 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2015
Excel 156.7 kB, 18.8.2022, 1202 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh záverečného účtu 2015
Word 2.3 MB, 18.8.2022, 2029 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2014

Tabuľka 1 - Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2014
PDF 145.8 kB, 18.8.2022, 881 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 4 - Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2014 (v EUR) 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
PDF 250.6 kB, 18.8.2022, 1257 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 2 - Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2014
PDF 142.8 kB, 18.8.2022, 1019 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 10 - Súpis nepoužiteľného majetku (kategória neupotrebiteľný)
PDF 859.8 kB, 18.8.2022, 1310 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 6 - Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2014
PDF 124.4 kB, 18.8.2022, 823 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh záverečného účtu za rok 2014
PDF 1.2 MB, 18.8.2022, 1390 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 7 - Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2014
PDF 213.1 kB, 18.8.2022, 983 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 5 - Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2014
PDF 136.5 kB, 18.8.2022, 769 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 8 - Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR za rok 2014
PDF 201.4 kB, 18.8.2022, 1632 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 9 - Súpis nepotrebného majetku (kategória prebytočný)
PDF 417.1 kB, 18.8.2022, 1352 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2013

Tabuľka 13b - Súpis nepotrebného majetku (prebytočný)
PDF 36.9 kB, 18.8.2022, 1628 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 1 - Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2013
PDF 27.8 kB, 18.8.2022, 1599 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 13a - Súpis nepoužiteľného majetku (neupotrebiteľný)
PDF 52.4 kB, 18.8.2022, 1554 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 12 - Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZV SR za rok 2013
PDF 33.4 kB, 18.8.2022, 1373 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh záverečného účtu za rok 2013
PDF 459.3 kB, 18.8.2022, 1283 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 11 - Prehľad o dosiahnutých príjmoch zo správnych poplatkov kapitoly MZVaEZ SR za rok 2013
PDF 31.6 kB, 18.8.2022, 817 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 7 - Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2013
PDF 26.7 kB, 18.8.2022, 1010 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 10 - Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2013
PDF 26.7 kB, 18.8.2022, 1086 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 3 - Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2013
PDF 22.2 kB, 18.8.2022, 973 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 5 - Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2013
PDF 23.2 kB, 18.8.2022, 974 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 2 - Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2013
PDF 22.6 kB, 18.8.2022, 1035 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 6 - Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2013
PDF 21.0 kB, 18.8.2022, 980 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 4 - Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2013 (v EUR) 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
PDF 31.5 kB, 18.8.2022, 908 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 8 - Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2013
PDF 24.6 kB, 18.8.2022, 1149 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 9 - Agregovaná súvaha príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2013
PDF 25.5 kB, 18.8.2022, 1017 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2012

Súpis nepoužiteľného dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2012 - ústredie (tabuľka 14a)
Excel 27.8 kB, 18.8.2022, 1613 stiahnutí
Stiahnuť
Súpis nepoužiteľného drobného hmotného majetku k 31.12.2012 (tabuľka 14b)
Excel 54.4 kB, 18.8.2022, 1941 stiahnutí
Stiahnuť
Súpis nepoužiteľného hmotného majetku k 31.12.2012 (tabuľka 14c)
Excel 13.5 kB, 18.8.2022, 1808 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 9 - Agregovaná súvaha príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2012
Excel 55.8 kB, 18.8.2022, 1811 stiahnutí
Stiahnuť
Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2012 (tabuľka 10)
Excel 55.8 kB, 18.8.2022, 1834 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 11 - Prehľad rozpočtových opatrení kapitoly MZVaEZ SR za rok 2012
Excel 42.5 kB, 18.8.2022, 1348 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 12 - Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2012
Excel 41.5 kB, 18.8.2022, 1282 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZV SR za rok 2012 (tabuľka 13)
Excel 35.8 kB, 18.8.2022, 1169 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2012 (v eur) 10 MZVaEZ SR
Excel 16.1 kB, 18.8.2022, 1143 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012 (tabuľka 5)
Excel 85.5 kB, 18.8.2022, 1101 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2012 (tabuľka 6)
Excel 60.9 kB, 18.8.2022, 1337 stiahnutí
Stiahnuť
Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2012 (tabuľka 7)
Excel 56.8 kB, 18.8.2022, 1836 stiahnutí
Stiahnuť
Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2012 (tabuľka 8)
Excel 55.8 kB, 18.8.2022, 1276 stiahnutí
Stiahnuť
Organizačná schéma kapitoly štátneho rozpočtu k 31.12.2012
Word 26.1 kB, 18.8.2022, 1283 stiahnutí
Stiahnuť
Programová štruktúra 2012 - 2014 do úrovne podprogramov
Word 74.2 kB, 18.8.2022, 1822 stiahnutí
Stiahnuť
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2012
Excel 90.6 kB, 18.8.2022, 1351 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2012 (tabuľka 2)
Excel 63.5 kB, 18.8.2022, 1734 stiahnutí
Stiahnuť
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2012 (tabuľka 3)
Excel 75.8 kB, 18.8.2022, 1794 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh záverečného účtu za rok 2012
Word 1.4 MB, 18.8.2022, 1598 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2011

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2011
PDF 20.9 kB, 18.8.2022, 994 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2010
PDF 22.2 kB, 18.8.2022, 1061 stiahnutí
Stiahnuť
Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2011
PDF 22.5 kB, 18.8.2022, 949 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh záverečného účtu kapitoly 210 – Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky za rok 2011
PDF 447.6 kB, 18.8.2022, 1493 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2011
PDF 21.6 kB, 18.8.2022, 1034 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizáciíprostredníctvom kapitoly MZV SR za rok 2011
PDF 32.5 kB, 18.8.2022, 1153 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad o dosiahnutých príjmoch zo správnych poplatkovkapitoly MZV SR za rok 2011
PDF 31.1 kB, 18.8.2022, 977 stiahnutí
Stiahnuť
Majetok nepoužívaný - stav k 31.12.2011
PDF 37.5 kB, 18.8.2022, 982 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2011
PDF 19.9 kB, 18.8.2022, 936 stiahnutí
Stiahnuť
Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2011
PDF 22.2 kB, 18.8.2022, 964 stiahnutí
Stiahnuť
Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2011
PDF 22.8 kB, 18.8.2022, 963 stiahnutí
Stiahnuť
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2011
PDF 21.0 kB, 18.8.2022, 994 stiahnutí
Stiahnuť
Premietnutie rozpočtových opatrení do záväzných ukazovateľovkapitoly štátneho rozpočtu za rok 2010
PDF 59.9 kB, 18.8.2022, 1277 stiahnutí
Stiahnuť
Agregovaná súvaha príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2011
PDF 21.6 kB, 18.8.2022, 1001 stiahnutí
Stiahnuť
Organizačná schéma kapitoly štátneho rozpočtu k 31.12.2011
PDF 97.1 kB, 18.8.2022, 945 stiahnutí
Stiahnuť
Majetok nepoužívaný - stav k 31.12.2011
PDF 76.2 kB, 18.8.2022, 1029 stiahnutí
Stiahnuť