Ministerstvo


Zahraničná služba chráni záujmy slovenských občanov. Podporuje slovenské spoločnosti, ktoré sa chcú rozvíjať v zahraničí, a prezentuje kultúru a umenie po celom svete. Zahraničná služba sa zaoberá politickými vzťahmi Slovenska so zahraničím a v rámci medzinárodných organizácií. Zahraničná služba sa stará o záujmy a bezpečnosť občanov Slovenskej republiky v zahraničí a poskytuje im rôzne druhy pomoci, napríklad pri nehode, chorobe alebo smrti v zahraničí.

Témy

Cieľom projektu je podnietenie záujmu mladej generácie o dianie v zahraničnej politike, nadviazanie na históriu, hodnoty, tradície a životné príbehy popredných osobností slovenskej diplomacie, ako aj formovanie budúcich lídrov verejného a politického života na Slovensku.

Predstavujeme magazín Art.Ex zameraný na prezentáciu slovenského umenia v zahraničí a kultúrnu diplomaciu. Art.Ex prináša správy o úspešných umeleckých projektoch, ktoré Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR organizuje v zahraničí.
 
Ministerstvo organizuje program krátkodobých študentských stáží ako možnosť pre študentov oboznámiť sa s činnosťou ministerstva - ústredia (v Bratislave) a zároveň zastupiteľských úradov (v jednotlivých krajinách v zahraničí).