1. Domov
  2. Služby
  3. Podpora podnikania
  4. Príležitosti pre podnikanie vo svete

Príležitosti pre podnikanie vo svete

Obstarávania a tendre
Vybrané aktuálne ponuky tendrov vo svete
Obchodné a podnikateľské misie
Aktuálne informácie o obchodných misiách zo slovenských veľvyslanectiev
Veľtrhy a výstavy
Prehľad aktuálnych veľtrhov a výstav
Zapájanie podnikateľov do rozvojovej spolupráceov
Prirodzeným záujmom ministerstva je hľadanie synergie medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými cieľmi slovenských firiem, osobitne malých a stredných podnikov v rozvojových krajinách.
Dopyty a ponuky
 Informácie na webovej stránke SARIO pre podporu exportných aktivít slovenských spoločností, v rámci ktorých si môžete vybrať z medzinárodných podujatí, veľtrhov a výstav, tendrov a výziev alebo konkrétnych dopytov na vyhľadanie slovenského obchodného partnera od zahraničných spoločností. 


Aktuálne obstarávania a tendre vo svete

Veľvyslanectvo SR v Kišiňove informuje o aktuálnych tendroch v Moldavsku.

Veľvyslanectvo SR v Záhrebe informuje o tendroch v Chorvátsku v mesiaci december 2022.

Veľvyslanectvo SR v Kišiňove informuje o aktuálnych tendroch v Moldavsku.


Hlavným cieľom Národného projektu je posilnenie internacionalizačných kapacít malých a stredných podnikov vrátane prezentácie podnikateľského potenciálu a poskytnutie bezplatných prezentačných, kooperačných a poradenských služieb malým a stredným podnikom za účelom zvýšenia ich zapojenia do medzinárodnej spolupráce.

Veľvyslanectvo SR v Osle informuje o možnosti zúčastniť sa na najväčšom potravinárskom veľtrhu v rámci škandinávskych krajín UMAMI ARENA.

Veľvyslanectvo SR v Madride informuje o možnosti zúčastniť sa na medzinárodnom potravinárskom veľtrhu Free From Functional Food Expo & Health Ingredients, ktorý sa bude konať 30. - 31. mája 2023 v Barcelone.