Zastupiteľské úrady SR na mape

  1. Domov
  2. Štáty
  3. Zastupiteľské úrady SR na mape

Zastupiteľské úrady SR na mape

Slovensko má v súčasnosti zahraničí 91 diplomatických zastúpení.

  • 62 veľvyslanectiev,
  • 8 misií pri medzinárodných organizáciách,
  • 10 generálnych konzulátov,
  • 9 slovenských inštitútov,
  • 1 styčný úrad,
  • 1 Slovenský ekonomický a kultúrny úrad.

Celkovo má Slovenská republika svoje zastúpenie v 64 krajinách na všetkých kontinentoch.


Back To Top