Prehľad

Veľvyslanectvá


Slovensko v zahraničí zastupuje

61

veľvyslanectiev

10

generálnych konzulátov

7

misií pri medzinárodných organizáciách

9

slovenských inštitútov


Aktuálne z veľvyslanectiev

Prezentáciou Zápisníka výstavy V znamení slobody, ktorá sa uskutočnila 23. novembra 2023 vo výstavných priestoroch Sály Ketty La Rocca v MAD Murate Art District vo Florenci, vyvrcholil ročný projekt rímskeho klastra EUNIC, ktorého ústrednou myšlienkou bola súčasná mládež a jej vzťah k základným ľudským právam a hodnotám zakotvených v európskom spoločenstve. Zámerom samotného projektu „V znamení slobody. Zaberám malý priestor vo svete, ale nemám ho ohraničený!“ boli dve výstavy v Ríme a vo Florencii s umeleckými dielami reflektujúcimi úvahy o slobode videnej z priestoru, ktorý ju obmedzuje.

Veľvyslanec Róbert Maxián sa 24. novembra spolu s konzulkou K. Bartišek Gondovou zúčastnili kultúrneho programu, ktorý spoločne pod názvom "Forever Friends" organizovali študenti Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji a St. Mark's School v Dillí.

V pražskom Divadle Hybernia sa v spolupráci so Slovenským inštitútom v Prahe v pondelok 27. novembra 2023 uskutočnilo jediné uvedenie projektu Jánošík za účasti desiatok osobností slovenského a českého kultúrneho a spoločenského života.


V centre pozornosti

Čo môže urobiť veľvyslanectvo? 
Jednou z prioritných úloh zastupiteľských úradov je poskytovať konzulárnu ochranu občanom Slovenskej republiky, ktorí sa v zahraničí ocitnú v stave núdze alebo potrebujú pomoc pri zabezpečení svojich práv a oprávnených záujmov. 
BACKGROUND COLOR:
#003078
FONT COLOR:
#FFFFFF
LINK COLOR:
#FFFFFFPoverovacie listiny


Stále misie

Stále zastúpenie SR pri EÚ
Stále zastúpenie SR pri Európskej únii zohráva ústrednú rolu v komunikácii medzi Slovenskom a európskymi inštitúciami. Jeho úlohou je čo najefektívnejšie obhajovať a presadzovať slovenské pozície a pripravovať pravidelné zasadnutia ministrov a zasadnutia hláv štátov, alebo vlád
Stála delegácia SR pri NATO
Slovenskú republiku reprezentuje v NATO Stála delegácia SR pri NATO, ktorej úlohou je zastávať záujmy SR, a to hlavne v Severoatlantickej rade, Vojenskom výbore ale aj cez celé spektrum ďalších činností NATO.
Stála misia SR pri OECD Paríž
Úlohou stálej misie je prenášať najmodernejšie poznatky ekonomiky, obchodu, vedy, techniky, vzdelania,  financií a ďalších do politík vlády Slovenskej republiky
Stála misia SR pri OSN v New Yorku
Stála misia Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku je zastupiteľský úrad SR, ktorý  reprezentuje SR a jej záujmy na pôde hlavných orgánov OSN, agentúr, fondov a programov systému OSN so sídlom v New Yorku a rozvíja s nimi vzťahy. 
Stála misia SR pri OSN Ženeva
Stála misia zastupuje SR pri Úradovni Organizácie Spojených národov v Ženeve, špecializovaných organizáciách systému OSN a ďalších medzinárodných organizáciách prispievajúcich k riešeniu globálnych, ako aj regionálnych medzinárodných otázok v rôznych oblastiach.
Stála misia SR pri OBSE
Aktivity Slovenska na pôde OBSE sa zameriavajú na realizáciu strategického cieľa, ktorým je vybudovanie jednotnej bezpečnostnej komunity v euroatlantickom a euroázijskom priestore v súlade so závermi astanského summitu OBSE.
Stála misia SR pri Rade Európy
Poslaním Stálej misie SR pri Rade Európy v Štrasburgu je zastupovať záujmy Slovenskej republiky v Rade Európy, presnejšie v jej hlavnom orgáne, vo Výbore ministrov.

Zastupiteľské úrady pre Slovenskú republiku

Diplomatická listina
PDF 1.2 MB, 2.11.2023, 186376 stiahnutí
Stiahnuť
Listina honorárnych konzulov akreditovaných v Slovenskej republike
PDF 697.6 kB, 17.7.2023, 2390 stiahnutí
Stiahnuť

Prosím povoľte cookies. Nastavenie cookies

Práca veľvyslanectva očami detí

Back To Top