1. Domov
  2. Veľvyslanectvá
  3. Zastupiteľské úrady pre SR

Zastupiteľské úrady pre SR

Diplomatická listina vedená Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je  zoznamom zastupiteľských úradov a diplomatov akreditovaných pre SR.

Rezort diplomacie aktualizuje listinu podľa potrieb, približne v štvrťročných intervaloch, na základe informácií a podnetov zo strany diplomatických misií. Administrativno-technický personál a súkromný personál veľvyslanectiev sa v listine neuvádza.

Diplomatická listina slúži primárne pre diplomatický zbor ale i pre verejnosť ako ucelený prehľad kontaktov zastupiteľských úradov pre SR. V prípade nezrovnalostí informácií uvedených v listine môžu zastupiteľské úrady kontaktovať diplomatický protokol emailom na adrese dipl@mzv.sk.

Diplomatická listina 01/02/2023
PDF 1.9 MB, 10.2.2023, 156798 stiahnutí
Stiahnuť