1. Domov
  2. Diplomacia
  3. Ľudské práva

News

Generálny riaditeľ Sekcie medzinárodných organizácií a ľudských práv na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Podhorský otvoril 27. októbra 2023 na pôde rezortu v Bratislave Modelovú konferenciu OSN pre študentov stredných škôl AproMUN 2023.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský sa 12. októbra 2023 zúčastnil na pietnom podujatí v Sobibore, bývalom nacistickom vyhladzovacom tábore na území Poľska. Podujatie sa konalo pri príležitosti 80. výročia vypuknutia povstania židovských väzňov v tomto vyhladzovacom tábore.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Mišík sa 2. októbra 2023 poďakoval členkám a členom volebnej hodnotiacej komisie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).Human Rights