Secretary General


Professional Career

 • generálna tajomníčka služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

  od 3. novembra 2023

 • generálna riaditeľka osobného úradu,
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

  2023

 • riaditeľka legislatívno-právneho odboru,
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

  2012 – 2023

 • odborný asistent,
  Právnická fakulta UK v Bratislave, Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov

  2009 – 2017

 • generálna riaditeľka sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov,
  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

  2011 – 2012

 • vedúca oddelenia medzinárodných zmlúv,
  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

  2005 – 2010

 • odborný referent špecialista,
  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce

  2005

 • odborný referent špecialista
  Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Železničná polícia

  1995 – 2004

 • referent
  Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky

  1995

Zobraziť viac

Education

 • Univerzita Komenského v Bratislave,
  doktorandské štúdium, Katedra medzinárodného práva a európskeho práva

  2006 – 2010

 • Univerzita Komenského v Bratislave,
  Právnická fakulta, rigorózne konanie

  2001 – 2002

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
  Právnická fakulta, magister

  1996 – 2001

Zobraziť viac

Language skills

English, French