Ekonomická diplomacia

  1. Domov
  2. Diplomacia
  3. Témy
  4. Ekonomická diplomacia

Ekonomická diplomacia

Ako súčasť zahraničnej politiky SR sa zameriava na

  • podporu exportu, 
  • podporu prílevu zahraničných investícií,
  • zvýšenie zapojenia podnikateľov do rozvojovej spolupráce,
  • rozvoj zahraničnej spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií
  • a na presadzovanie ekonomických záujmov SR  v medzinárodných organizáciách. 
Aktuality zo sveta ekonomickej diplomacie

31.05.2023

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková vystúpila 30. mája 2023 v Bratislave s príhovorom na slovensko-kórejskom podnikateľskom fóre.

20.04.2023

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková spolu s predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erikou Jurinovou pozvali 20. apríla 2023 zahraničné veľvyslankyne a veľvyslancov na návštevu ŽSK v rámci podujatia „Inovačný deň“.

29.03.2023

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková privítala 29. marca 2023 zahraničné veľvyslankyne a veľvyslancov na 25. Inovačnom dni. Hosťom sa predstavila spoločnosť Ecocapsule s projektom energeticky sebestačného mikrodomu.


Nové aktivity na podporu podnikania

Ministerstvo svojimi profilovými podujatiami vytvára nové príležitosti pre podnikanie v zahraničí. 
Pravidelné aktivity na podporu expanzie slovenských inovácií do zahraničia.
Cyklus návštev slovenských regiónov organizovaný v spolupráci s vyššími územnými celkami.
Exportné fórum predstavuje novú ponuku ekonomickej diplomacie proaktívne oslovujúcu slovenské firmy s exportnými ambíciami.

Plánované aktivity ekonomickej diplomacie vo svete v roku 2023

112

veľtrhov a výstav

52

podnikateľských misií

27

dohôd a memoránd

21

medzinárodných konferencií a fór

18

účastí v tendriDokumenty

Cestovná mapa plánovaných aktivít vo svete. Cieľom dokumentu je určenie teritoriálnych a sektorových priorít Slovenska na zahraničných trhoch a celkové zefektívnenie slovenskej ekonomickej diplomacie. 
Mapovanie aktivít vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie na rok 2023
PDF 2.0 MB, 21.2.2023, 372 stiahnutí
Stiahnuť

Na koho sa obrátiť pre konkrétny typ podpory. Poradenstvo rezortov a inštitúcií, vyhľadávanie  príležitostí, účasť na veľtrhoch a výstavách, podnikateľských misiách a odborných seminároch.  Informácie pre exportérov v oblasti financovania, záruk a poistenia.
Manuál aktérov vonkajších ekonomických vzťahov
PDF 1.9 MB, 21.2.2023, 283 stiahnutí
Stiahnuť

Vládny dokument, ktorého cieľom je prispieť k inkluzívnemu a udržateľnému hospodárskemu rastu Slovenska s generovaním nových pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou. Pre Slovensko, ako proexportnú a vysoko otvorenú ekonomiku, je pre zabezpečenie hospodárskeho rastu nevyhnutné posilnenie konkurencieschopnosti v medzinárodnom meradle.
Koncepcia vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie Slovenskej republiky na obdobie 2022-2030
PDF 732.1 kB, 30.8.2022, 373 stiahnutí
Stiahnuť

Publikácia hodnotí výsledky ekonomickej diplomacie za rok 2021 dosiahnuté v oblasti bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov, v oblasti podpory vedy, výskumu a inovácií, rozvojovej spolupráce, ako aj v prierezových a globálnych témach s ekonomickým vplyvom. 
 
Ekonomická diplomacia v roku 2021
PDF 16.1 MB, 18.8.2022, 3388 stiahnutí
Stiahnuť


Spolupráca so štátnymi inštitúciami

Ekonomické diplomatky a diplomati vo sveteVideá

Rast slovenského exportu, prílev zahraničných investícií ale aj analýza hospodárskej politiky. To všetko je cieľom ekonomickej diplomacie. Naším hlavným nástrojom sú ekonomické diplomatky a diplomati na veľvyslanectvách Slovenska v zahraničí. Sú to práve ekonomické diplomatky, ktoré sú vyslané v krajinách ktoré sú z pohľadu ekonomických záujmov SR kľúčové: Nemecko, Rakúsko, Česko, Maďarsko či USA. Pozrite si ich videopríspevok a dozviete sa viac o ich zaujímavej práci.
Prosím povoľte cookies. Nastavenie cookies
Prosím povoľte cookies. Nastavenie cookiesBack To Top