1. Domov
  2. Diplomacia
  3. Medzinárodné organizácie

Medzinárodné organizácie

Slovensko v OSN
Pôsobenie Slovenska v Organizácii Spojených národov, Slovensko v UNESCO a prehľad špecializovaných a odborných organizácií.
Slovensko v OECD
Členstvo Slovenskej republiky v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj pre Slovensko, aktuálne správy a spoločné projekty.
Slovensko v NATO
Základné informácie o NATO
Slovensko v OBSE
Pôsobenie Slovenskej republiky v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, informácie o kariére v OBSE.