Slovensko v OSN


Slovensko v OSN
Pôsobenie Slovenskej republiky v OSN

Aktuálne

06.06.2023

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zvolenie piatich členských štátov Organizácie Spojených národov (OSN) za členov Bezpečnostnej rady OSN na obdobie 2024-2025.

19.04.2023

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková absolvovala 19. apríla 2023 v Ženeve bilaterálne rokovania so zástupcami špecializovaných agentúr OSN – Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU), Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Svetovej meteorologickej organizácie (WMO).

18.04.2023

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa 18. apríla 2023 v Ženeve zúčastnila na 70. zasadnutí Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN).

04.04.2023

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa 4. apríla 2023 zúčastnila na 16. ročníku Modelovej konferencie Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.