Slovensko v OSN


Slovensko v OSN
Pôsobenie Slovenskej republiky v OSN

Aktuálne

16.11.2023

Slovenská republika bola včera (15. novembra 2023) počas 42. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO v Paríži zvolená za člena Výkonnej rady UNESCO. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár víta zvolenie Slovenska do Výkonnej rady Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) na obdobie rokov 2023-2027.

28.10.2023

Valné zhromaždenie OSN v piatok v noci schválilo rezolúciu k humanitárnej situácii v pásme Gazy.

27.10.2023

Generálny riaditeľ Sekcie medzinárodných organizácií a ľudských práv na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Podhorský otvoril 27. októbra 2023 na pôde rezortu v Bratislave Modelovú konferenciu OSN pre študentov stredných škôl AproMUN 2023.

09.10.2023

V sídle UNESCO v Paríži sa od 9. do 18. októbra 2023 koná 217. zasadnutie Výkonnej rady, jej najdôležitejšieho rozhodovacieho orgánu. Výkonná rada bude rokovať o návrhu dvojročného programu a rozpočtu UNESCO na roky 2024-2025, navýšeného o riadny členský príspevok USA vo výške 150 miliónov amerických dolárov. Návrat USA do organizácie ako 194. členského štátu je pre UNESCO príležitosťou posilniť jeho programové priority, zvýšiť podporu pre krízami postihnuté krajiny, vrátane Ukrajiny, ako aj posilniť prítomnosť UNESCO v rozvojových krajinách.