Operačný program technická pomoc

Responsive Image
Responsive Image

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja


Projekty

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MZVEZ SR zapojených do koordinácie realizácie politiky súdržnosti EÚ – 7

Aktualizované 25.01.2024
Publikované 03.07.2023
Informácie o projekte  
Programové obdobie 2014 2020
Operačný program Technická pomoc
Riadiaci orgán operačného programu Technická pomoc MIRRI SR
Nenávratný finančný príspevok 233 931 eur

 

Cieľ projektu

Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF – zabezpečenie dostatočných, stabilných a kvalitných administratívnych kapacít, ktoré sa podieľajú na realizácii a koordinácii Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MZVEZ SR zapojených do koordinácie realizácie politiky súdržnosti EÚ – 6

Aktualizované 25.01.2024
Publikované 03.07.2023
Informácie o projekte  
Programové obdobie 2014 2020
Operačný program Technická pomoc
Riadiaci orgán operačného programu Technická pomoc MIRRI SR
Nenávratný finančný príspevok 104 549,34 eur

 

Cieľ projektu

Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF – zabezpečenie dostatočných, stabilných a kvalitných administratívnych kapacít, ktoré sa podieľajú na realizácii a koordinácii Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 

​​​​​​​Realizácia projektu bola ukončená.

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MZVEZ SR zapojených do koordinácie realizácie politiky súdržnosti EÚ - 5

Aktualizované 03.07.2023
Publikované 17.06.2022
Informácie o projekte  
Programové obdobie 2014 – 2020
Operačný program Technická pomoc
Riadiaci orgán operačného programu Technická pomoc MIRRI SR
Nenávratný finančný príspevok 116 668,49 EUR

 

Cieľ projektu

Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF – zabezpečenie dostatočných, stabilných a kvalitných administratívnych kapacít, ktoré sa podieľajú na realizácii a koordinácii Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

www.partnerskadohoda.gov.sk

Realizácia projektu bola ukončená

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MZVEZ SR zapojených do koordinácie realizácie politiky súdržnosti EÚ - 4

Aktualizované 25.08.2022
Publikované 17.06.2022
Informácie o projekte  
Programové obdobie 2014 - 2020
Operačný program Technická pomoc
Riadiaci orgán operačného programu Technická pomoc MIRRI SR
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 459 030 eur

 

Cieľ projektu

Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF – zabezpečenie dostatočných, stabilných a kvalitných administratívnych kapacít, ktoré sa podieľajú na realizácii a koordinácii Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

www.partnerskadohoda.gov.sk

Realizácia projektu bola ukončená.

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MZVEZ SR zapojených do koordinácie realizácie politiky súdržnosti EÚ – 3

Publikované 17.06.2022
Informácie o projekte  
Programové obdobie 2014 - 2020
Operačný program Technická pomoc
Riadiaci orgán operačného programu Technická pomoc MIRRI SR
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 470 005 eur

 

Cieľ projektu

Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF – zabezpečenie dostatočných, stabilných a kvalitných administratívnych kapacít, ktoré sa podieľajú na realizácii a koordinácii Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

www.partnerskadohoda.gov.sk

Realizácia projektu bola ukončená.

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MZVEZ SR zapojených do koordinácie realizácie politiky súdržnosti EÚ – 2

Publikované 17.06.2022
Informácie o projekte  
Programové obdobie 2014 - 2020
Operačný program Technická pomoc
Riadiaci orgán operačného programu Technická pomoc Úrad vlády SR
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 530 977 eur

 

Cieľ projektu

Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF – zabezpečenie dostatočných, stabilných a kvalitných administratívnych kapacít, ktoré sa podieľajú na realizácii a koordinácii Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

www.partnerskadohoda.gov.sk

Realizácia projektu bola ukončená.

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MZVaEZ SR zapojených do koordinácie realizácie politiky súdržnosti EÚ

Publikované 17.06.2022
Informácie o projekte  
Programové obdobie 2014 - 2020
Operačný program Technická pomoc
Riadiaci orgán operačného programu Technická pomoc Úrad vlády SR
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 1 190 802 eur

 

Cieľ projektu

Zabezpečenie dostatočných, stabilných a kvalitných administratívnych kapacít, ktoré sa podieľajú na realizácii a koordinácii Európskych štrukturálnych a investičných fondov

Realizácia projektu bola ukončená.