Rozpočet ministerstva

Rozpočet ministerstva na rok 2022

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2022 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 61.4kB , 17.3.2022, 86 stiahnutí
Stiahnuť
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2022 podľa programovej štruktúry
Excel 37.4kB , 17.3.2022, 171 stiahnutí
Stiahnuť

Rozpočet ministerstva na rok 2021

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2021 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 62.0kB , 17.3.2022, 74 stiahnutí
Stiahnuť
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2021 podľa programovej štruktúry
Excel 37.4kB , 17.3.2022, 165 stiahnutí
Stiahnuť

Rozpočet ministerstva na rok 2020

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2020 podľa programovej štruktúry
Excel 36.9kB , 17.3.2022, 165 stiahnutí
Stiahnuť
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2020 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 77.3kB , 17.3.2022, 75 stiahnutí
Stiahnuť

Rozpočet ministerstva na rok 2019

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 76.8kB , 17.3.2022, 70 stiahnutí
Stiahnuť
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2019 podľa programovej štruktúry
Excel 35.8kB , 17.3.2022, 158 stiahnutí
Stiahnuť

Rozpočet ministerstva na rok 2018

Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov ministerstva na rok 2018 podľa programovej štruktúry
Excel 35.8kB , 17.3.2022, 75 stiahnutí
Stiahnuť
Rozpis upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2018 podľa funkčnej klasifikácie
Excel 76.3kB , 17.3.2022, 75 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva

Záverečný účet ministerstva za rok 2021

Návrh záverečného účtu za rok 2021
PDF 1.0MB , 24.8.2022, 165 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2021
Excel 14.8kB , 24.8.2022, 68 stiahnutí
Stiahnuť
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2021
Excel 13.5kB , 24.8.2022, 76 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2021
Excel 161.3kB , 24.8.2022, 69 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2021
Excel 537.6kB , 24.8.2022, 69 stiahnutí
Stiahnuť
Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2021
Excel 249.9kB , 24.8.2022, 70 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2021.xlsx
Excel 16.5kB , 24.8.2022, 77 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2021
Excel 190.5kB , 24.8.2022, 69 stiahnutí
Stiahnuť
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2021
Excel 306.7kB , 24.8.2022, 74 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2020

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2020
Excel 305.2kB , 24.8.2022, 74 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2020
Excel 16.5kB , 18.8.2022, 73 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2020
Excel 536.1kB , 18.8.2022, 71 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2020
Excel 162.8kB , 18.8.2022, 64 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh záverečného účtu za rok 2020
Word 1.8MB , 18.8.2022, 176 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2020
Excel 168.4kB , 18.8.2022, 69 stiahnutí
Stiahnuť
Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2020
Excel 250.4kB , 18.8.2022, 76 stiahnutí
Stiahnuť
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2020
Excel 16.0kB , 18.8.2022, 75 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2020
Excel 14.0kB , 18.8.2022, 75 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2019

Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2019
Excel 250.9kB , 18.8.2022, 72 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2019
Excel 15.8kB , 18.8.2022, 71 stiahnutí
Stiahnuť
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2019
Excel 304.1kB , 18.8.2022, 70 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019
Excel 168.4kB , 18.8.2022, 68 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh závrečného účtu za rok 2019
Word 2.3MB , 18.8.2022, 162 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019
Excel 161.3kB , 18.8.2022, 66 stiahnutí
Stiahnuť
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2019
Excel 15.8kB , 18.8.2022, 70 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2019
Excel 15.8kB , 18.8.2022, 75 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2019
Excel 537.1kB , 18.8.2022, 70 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2018

Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2018
PDF 70.6kB , 18.8.2022, 344 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2018
PDF 61.6kB , 18.8.2022, 481 stiahnutí
Stiahnuť
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2018
PDF 133.8kB , 18.8.2022, 443 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2018
PDF 107.8kB , 18.8.2022, 506 stiahnutí
Stiahnuť
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2018
PDF 75.9kB , 18.8.2022, 509 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2018
PDF 70.5kB , 18.8.2022, 518 stiahnutí
Stiahnuť
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2018
PDF 69.1kB , 18.8.2022, 548 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2018
PDF 112.8kB , 18.8.2022, 566 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh závrečného účtu za rok 2018
PDF 793.1kB , 18.8.2022, 762 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2017

Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2017
Excel 43.0kB , 18.8.2022, 617 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2017
Excel 528.9kB , 18.8.2022, 605 stiahnutí
Stiahnuť
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2017
Excel 13.9kB , 18.8.2022, 634 stiahnutí
Stiahnuť
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2017
Excel 252.4kB , 18.8.2022, 844 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2017
Excel 165.4kB , 18.8.2022, 559 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2017 (v EUR) 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Excel 16.4kB , 18.8.2022, 841 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh záverečného účtu 2017
Word 2.0MB , 18.8.2022, 1136 stiahnutí
Stiahnuť
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2017
Excel 299.5kB , 18.8.2022, 911 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2017
Excel 166.9kB , 18.8.2022, 810 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2016

Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2016
Excel 41.5kB , 18.8.2022, 928 stiahnutí
Stiahnuť
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2016
Excel 245.8kB , 18.8.2022, 1046 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2016 (v EUR) 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Excel 18.0kB , 18.8.2022, 1081 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2016
Excel 517.6kB , 18.8.2022, 686 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2016
Excel 165.4kB , 18.8.2022, 746 stiahnutí
Stiahnuť
Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2016
Excel 15.6kB , 18.8.2022, 846 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh záverečného účtu 2016
Word 2.1MB , 18.8.2022, 1330 stiahnutí
Stiahnuť
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2016
Excel 291.8kB , 18.8.2022, 1052 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2016
Excel 168.4kB , 18.8.2022, 963 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2015

Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2015
Excel 15.5kB , 18.8.2022, 1040 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR v roku 2015
Excel 39.9kB , 18.8.2022, 1051 stiahnutí
Stiahnuť
Súpis nepotrebného majetku (kategória prebytočný)
Excel 22.2kB , 18.8.2022, 1682 stiahnutí
Stiahnuť
Súpis nepoužiteľného majetku (kategória neupotrebiteľný)
Excel 54.3kB , 18.8.2022, 1966 stiahnutí
Stiahnuť
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2015
Excel 294.9kB , 18.8.2022, 635 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2015
Excel 164.9kB , 18.8.2022, 516 stiahnutí
Stiahnuť
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2015
Excel 248.3kB , 18.8.2022, 1270 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2015
Excel 17.9kB , 18.8.2022, 1291 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2015
Excel 284.2kB , 18.8.2022, 977 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2015
Excel 156.7kB , 18.8.2022, 855 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh záverečného účtu 2015
Word 2.3MB , 18.8.2022, 1671 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2014

Tabuľka 1 - Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2014
PDF 145.8kB , 18.8.2022, 705 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh záverečného účtu za rok 2014
PDF 1.2MB , 18.8.2022, 1204 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 10 - Súpis nepoužiteľného majetku (kategória neupotrebiteľný)
PDF 859.8kB , 18.8.2022, 1087 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 2 - Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2014
PDF 142.8kB , 18.8.2022, 833 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 4 - Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2014 (v EUR) 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
PDF 250.6kB , 18.8.2022, 1060 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 5 - Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2014
PDF 136.5kB , 18.8.2022, 578 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 6 - Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2014
PDF 124.4kB , 18.8.2022, 616 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 7 - Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2014
PDF 213.1kB , 18.8.2022, 800 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 8 - Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVaEZ SR za rok 2014
PDF 201.4kB , 18.8.2022, 1425 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 9 - Súpis nepotrebného majetku (kategória prebytočný)
PDF 417.1kB , 18.8.2022, 1168 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2013

Návrh záverečného účtu za rok 2013
PDF 459.3kB , 18.8.2022, 1032 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 11 - Prehľad o dosiahnutých príjmoch zo správnych poplatkov kapitoly MZVaEZ SR za rok 2013
PDF 31.6kB , 18.8.2022, 630 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 12 - Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZV SR za rok 2013
PDF 33.4kB , 18.8.2022, 1168 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 13a - Súpis nepoužiteľného majetku (neupotrebiteľný)
PDF 52.4kB , 18.8.2022, 1338 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 13b - Súpis nepotrebného majetku (prebytočný)
PDF 36.9kB , 18.8.2022, 1409 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 1 - Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2013
PDF 27.8kB , 18.8.2022, 1413 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 10 - Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2013
PDF 26.7kB , 18.8.2022, 910 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 2 - Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2013
PDF 22.6kB , 18.8.2022, 864 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 3 - Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2013
PDF 22.2kB , 18.8.2022, 804 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 5 - Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2013
PDF 23.2kB , 18.8.2022, 801 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 7 - Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2013
PDF 26.7kB , 18.8.2022, 817 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 4 - Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2013 (v EUR) 10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
PDF 31.5kB , 18.8.2022, 722 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 6 - Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2013
PDF 21.0kB , 18.8.2022, 773 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 8 - Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2013
PDF 24.6kB , 18.8.2022, 952 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 9 - Agregovaná súvaha príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2013
PDF 25.5kB , 18.8.2022, 848 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2012

Súpis nepoužiteľného dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2012 - ústredie (tabuľka 14a)
Excel 27.8kB , 18.8.2022, 1266 stiahnutí
Stiahnuť
Súpis nepoužiteľného drobného hmotného majetku k 31.12.2012 (tabuľka 14b)
Excel 54.4kB , 18.8.2022, 1579 stiahnutí
Stiahnuť
Súpis nepoužiteľného hmotného majetku k 31.12.2012 (tabuľka 14c)
Excel 13.5kB , 18.8.2022, 1483 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 9 - Agregovaná súvaha príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2012
Excel 55.8kB , 18.8.2022, 1462 stiahnutí
Stiahnuť
Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2012 (tabuľka 10)
Excel 55.8kB , 18.8.2022, 1504 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 11 - Prehľad rozpočtových opatrení kapitoly MZVaEZ SR za rok 2012
Excel 42.5kB , 18.8.2022, 998 stiahnutí
Stiahnuť
Tabuľka 12 - Odvedené príjmy z konzulárnej a vízovej činnosti v roku 2012
Excel 41.5kB , 18.8.2022, 936 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZV SR za rok 2012 (tabuľka 13)
Excel 35.8kB , 18.8.2022, 837 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2012 (v eur) 10 MZVaEZ SR
Excel 16.1kB , 18.8.2022, 809 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2012 (tabuľka 5)
Excel 85.5kB , 18.8.2022, 764 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2012 (tabuľka 6)
Excel 60.9kB , 18.8.2022, 1005 stiahnutí
Stiahnuť
Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2012 (tabuľka 7)
Excel 56.8kB , 18.8.2022, 1513 stiahnutí
Stiahnuť
Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2012 (tabuľka 8)
Excel 55.8kB , 18.8.2022, 950 stiahnutí
Stiahnuť
Organizačná schéma kapitoly štátneho rozpočtu k 31.12.2012
Word 26.1kB , 18.8.2022, 947 stiahnutí
Stiahnuť
Programová štruktúra 2012 - 2014 do úrovne podprogramov
Word 74.2kB , 18.8.2022, 1471 stiahnutí
Stiahnuť
Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2012
Excel 90.6kB , 18.8.2022, 1005 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2012 (tabuľka 2)
Excel 63.5kB , 18.8.2022, 1409 stiahnutí
Stiahnuť
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2012 (tabuľka 3)
Excel 75.8kB , 18.8.2022, 1467 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh záverečného účtu za rok 2012
Word 1.4MB , 18.8.2022, 1232 stiahnutí
Stiahnuť

Záverečný účet ministerstva za rok 2011

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2011
PDF 20.9kB , 18.8.2022, 802 stiahnutí
Stiahnuť
Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2010
PDF 22.2kB , 18.8.2022, 871 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2011
PDF 21.6kB , 18.8.2022, 859 stiahnutí
Stiahnuť
Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2011
PDF 22.5kB , 18.8.2022, 757 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh záverečného účtu kapitoly 210 – Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky za rok 2011
PDF 447.6kB , 18.8.2022, 1296 stiahnutí
Stiahnuť
Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2011
PDF 22.2kB , 18.8.2022, 780 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad o dosiahnutých príjmoch zo správnych poplatkovkapitoly MZV SR za rok 2011
PDF 31.1kB , 18.8.2022, 800 stiahnutí
Stiahnuť
Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizáciíprostredníctvom kapitoly MZV SR za rok 2011
PDF 32.5kB , 18.8.2022, 981 stiahnutí
Stiahnuť
Majetok nepoužívaný - stav k 31.12.2011
PDF 37.5kB , 18.8.2022, 793 stiahnutí
Stiahnuť
Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2011
PDF 19.9kB , 18.8.2022, 749 stiahnutí
Stiahnuť
Premietnutie rozpočtových opatrení do záväzných ukazovateľovkapitoly štátneho rozpočtu za rok 2010
PDF 59.9kB , 18.8.2022, 1081 stiahnutí
Stiahnuť
Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2011
PDF 21.0kB , 18.8.2022, 818 stiahnutí
Stiahnuť
Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2011
PDF 22.8kB , 18.8.2022, 758 stiahnutí
Stiahnuť
Agregovaná súvaha príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2011
PDF 21.6kB , 18.8.2022, 822 stiahnutí
Stiahnuť
Organizačná schéma kapitoly štátneho rozpočtu k 31.12.2011
PDF 97.1kB , 18.8.2022, 744 stiahnutí
Stiahnuť
Majetok nepoužívaný - stav k 31.12.2011
PDF 76.2kB , 18.8.2022, 842 stiahnutí
Stiahnuť