Materiály na stiahnutie

Slovensko krajina s potenciálom - Ideový koncept prezentácie Slovenska (2011)
PDF 30.6 MB, 24.9.2022, 3426 stiahnutí
Stiahnuť
Branding krajiny: skúsenosti Nórska, Švédska a Fínska (2012)
PDF 225.9 kB, 19.8.2022, 4099 stiahnutí
Stiahnuť
Imidž Slovenska z pohľadu zahraničia - analytická správa (2012)
PDF 292.0 kB, 19.8.2022, 6574 stiahnutí
Stiahnuť
Branding SR: od ideového konceptu k hodnotám, posolstvám a komunikácii (2013)
PDF 2.8 MB, 19.8.2022, 4924 stiahnutí
Stiahnuť
Expertné testovanie komunikačných posolstiev (2015)
PDF 2.5 MB, 19.8.2022, 368 stiahnutí
Stiahnuť