Licencia na použitie značky

Aktualizované 24.09.2022
Publikované 19.08.2022

Žiadosť o udelenie licencie na používanie značky

S cieľom zapojiť verejnosť do prezentácie Slovenska v zahraničí má rezort diplomacie záujem, aby značku krajiny „Dobrý nápad Slovensko“ / „Good Idea Slovakia“, používali jednotlivci a spoločnosti v rámci projektov, aktivít a podujatí, ktoré svojim charakterom oslovujú širšiu odbornú alebo laickú verejnosť a prispievajú k prezentácii Slovenskej republiky doma a v zahraničí. Rezort diplomacie víta záujem tých, ktorí sa so značkou stotožnili a majú záujem ju prostredníctvom svojich projektov podporiť a aj touto formou prispieť k prezentácii našej krajiny.

 

Na aké projekty je možné udeliť licenciu?

Projekty – aktivity, podujatia, ktoré svojím charakterom oslovujú širšiu odbornú, alebo laickú domácu i zahraničnú verejnosť a prispievajú k prezentácii Slovenska ako krajiny dobrých nápadov.

 

Na aké logo je možné získať licenciu?

Ministerstvo udeľuje licenciu na použitie loga značky „Dobrý nápad Slovensko“ / „Good Idea Slovakia“ a na slogany súvisiace so značkou Slovensko (v slovenskom alebo anglickom jazyku), ktoré sú:

 

„Ideas from Slovakia Good Idea“

„Travel to Slovakia Good Idea“

„Invest in Slovakia Good Idea“

„Culture & Slovakia Good Idea“

„Sport & Slovakia Good Idea“

 

Kto  môže požiadať o udelenie licencie,  akým spôsobom?

Fyzické aj právnické osoby, prostredníctvom e-mailu na adresu: goodidea@mzv.sk.

 

Akou formou udeľuje ministerstvo licenciu?

Subjekty, ktoré majú záujem o  udelenie licencie na značku, poskytnú držiteľovi licencie, ktorým je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR identifikačné údaje do Licenčnej Zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva  a informácie týkajúce sa účelu použitia značky (forma použitia - printová, elektronická, účel použitia – konferencia, prezentácia, web a pod., časový interval použitia – konkrétny termín, prípadne rok, alebo časovo neobmedzené použitie).

Tieto údaje je potrebné zaslať na e-mailovú adresu goodidea@mzv.sk a následne budú zahrnuté do Licenčnej Zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva. Zmluva je každému žiadateľovi zaslaná elektronicky na odsúhlasenie. Po podpise zmluvy zasiela ministerstvo všetky grafické podklady a inštrukcie k použitiu značky žiadateľovi.

E-mailová adresa goodidea@mzv.sk slúži zároveň na akúkoľvek ďalšiu komunikáciu týkajúcu sa použitia značky, konzultácií k vizuálom a podobne.

 

Vzor licenčnej zmluvy
PDF 443.6 kB, 19.8.2022, 354 stiahnutí
Stiahnuť