Goodwill Envoy 2010

Responsive Image
Aktualizované 24.09.2022
Publikované 21.06.2022

Prof. RNDr. Jaroslav Fabian, PhD. patrí k najúspešnejším slovenským fyzikom. Je svetovo uznávaným odborníkom a priekopníkom v oblasti spintroniky - nového vedného odboru, ktorý má ambíciu nahradiť tradičnú elektroniku. (Spintronika využíva k prenosu, spracovaniu a uchovaniu informácie okrem náboja elektrónu aj jeho spin). Úspech a uznanie získal Jaroslav Fabian aj vďaka uverejneniu odborného článku v prestížnom periodiku Reviews of Modern Physics. Úspech článku, v ktorom zhrnul všetky doterajšie poznatky z oblasti spintroniky, bol natoľko fenomenálny, že v priebehu niekoľkých mesiacov od jeho zverejnenia sa stal najrýchlejšie citovaným textom v histórii tohto periodika. Citovalo z neho už viac ako 2 000 odborníkov z celého sveta. Zároveň sa tak Jaroslav Fabian stal jedným z najčastejšie citovaných Slovákov.


Ján Vilček - biológ

Responsive Image

Tomáš Valášek, M.A. je svetovo uznávaným expertom na zahraničnú politiku a obranu. V súčasnosti pôsobí ako veľvyslanec SR pri NATO v Bruseli. Zároveň je poradcom Skupiny expertov pod vedením Madeleine Albrightovej, ktorá pripravuje novú strategickú koncepciu NATO. Komentáre Tomáša Valáška publikujú renomované denníky ako The Guardian, Financial Times či Wall Street Journal a tiež odborné periodiká ako Jane’s Defence Weekly a Defence News. Je autorom viacerých publikácií o problematike európskej bezpečnostnej politiky.

Tomáš Valášek pochádza z Trnavy. V Bratislave začal študovať žurnalistiku, počas školy však získal štipendium v Belgicku, odkiaľ neskôr odišiel do USA. Je absolventom amerických George Washington University a University of Georgia. Po skončení štúdia pokračovala jeho kariéra vo Washingtone, kde pôsobil v Centre pre obranné informácie ako analytik pre otázky európskej bezpečnosti. Ako veľkú výzvu prijal možnosť založiť pobočku tohto inštitútu v Bruseli. Z Bruselu viedli jeho kroky na určité obdobie späť na Slovensko na Ministerstvo obrany SR. V roku 2007 odišiel do Londýna a od roku 2012 je veľvyslancom na Stálej delegácii SR pri NATO v Bruseli.


Jaroslav Fabian - fyzik

Responsive Image

Prof. RNDr. Jaroslav Fabian, PhD. patrí k najúspešnejším slovenským fyzikom. Je svetovo uznávaným odborníkom a priekopníkom v oblasti spintroniky - nového vedného odboru, ktorý má ambíciu nahradiť tradičnú elektroniku. (Spintronika využíva k prenosu, spracovaniu a uchovaniu informácie okrem náboja elektrónu aj jeho spin). Úspech a uznanie získal Jaroslav Fabian aj vďaka uverejneniu odborného článku v prestížnom periodiku Reviews of Modern Physics. Úspech článku, v ktorom zhrnul všetky doterajšie poznatky z oblasti spintroniky, bol natoľko fenomenálny, že v priebehu niekoľkých mesiacov od jeho zverejnenia sa stal najrýchlejšie citovaným textom v histórii tohto periodika. Citovalo z neho už viac ako 2 000 odborníkov z celého sveta. Zároveň sa tak Jaroslav Fabian stal jedným z najčastejšie citovaných Slovákov.

Jaroslav Fabian, rodák zo Spišskej Novej Vsi, absolvoval štúdium teoretickej fyziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského.

V roku 1993 získal prestížne Fulbrightovo štipendium, vďaka ktorému nastúpil na postgraduálne štúdium na univerzite v Stony Brooku, v štáte New York. Po trojročnom pôsobení na univerzite v Marylande sa v roku 2000 vrátil do Európy, keď prijal ponuku výskumnej práce na Inštitúte Maxa Plancka v Drážďanoch a neskôr na univerzite Karla Franza v Grazi. V roku 2004 bol Jaroslav Fabian menovaný profesorom na univerzite v Regensburgu, kde v súčasnosti pôsobí na Inštitúte teoretickej fyziky.


Tomáš Valášek - politický analytik

Responsive Image

Tomáš Valášek, M.A. je svetovo uznávaným expertom na zahraničnú politiku a obranu. V súčasnosti pôsobí ako veľvyslanec SR pri NATO v Bruseli. Zároveň je poradcom Skupiny expertov pod vedením Madeleine Albrightovej, ktorá pripravuje novú strategickú koncepciu NATO. Komentáre Tomáša Valáška publikujú renomované denníky ako The Guardian, Financial Times či Wall Street Journal a tiež odborné periodiká ako Jane’s Defence Weekly a Defence News. Je autorom viacerých publikácií o problematike európskej bezpečnostnej politiky.

Tomáš Valášek pochádza z Trnavy. V Bratislave začal študovať žurnalistiku, počas školy však získal štipendium v Belgicku, odkiaľ neskôr odišiel do USA. Je absolventom amerických George Washington University a University of Georgia. Po skončení štúdia pokračovala jeho kariéra vo Washingtone, kde pôsobil v Centre pre obranné informácie ako analytik pre otázky európskej bezpečnosti. Ako veľkú výzvu prijal možnosť založiť pobočku tohto inštitútu v Bruseli. Z Bruselu viedli jeho kroky na určité obdobie späť na Slovensko na Ministerstvo obrany SR. V roku 2007 odišiel do Londýna a od roku 2012 je veľvyslancom na Stálej delegácii SR pri NATO v Bruseli.