Vízové formuláre

Žiadosť o schengenské vízum
PDF 111.8 kB, 7.2.2023, 1272 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o národné vízum
PDF 455.1 kB, 30.1.2023, 801 stiahnutí
Stiahnuť
Application for Schengen visa
Word 41.3 kB, 25.1.2023, 3140 stiahnutí
Stiahnuť
Application for national visa
PDF 493.0 kB, 30.1.2023, 2155 stiahnutí
Stiahnuť
Demande de visa Schengen
PDF 113.6 kB, 18.1.2023, 471 stiahnutí
Stiahnuť
Solicitud de visado Schengen en español
PDF 75.7 kB, 14.4.2023, 228 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление о предоставлении шенгенской визы
PDF 259.6 kB, 18.1.2023, 408 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление на предоставление национальной визы
PDF 609.0 kB, 18.1.2023, 364 stiahnutí
Stiahnuť
Заява на отримання національної візи
PDF 505.8 kB, 18.1.2023, 249 stiahnutí
Stiahnuť
Antrag auf erteilung eines schengen visums
PDF 118.0 kB, 18.1.2023, 222 stiahnutí
Stiahnuť
Schengen Vize Başvuru Formu
PDF 287.4 kB, 18.1.2023, 377 stiahnutí
Stiahnuť
Ulusal Vize Başvuru Formu
PDF 390.2 kB, 18.1.2023, 294 stiahnutí
Stiahnuť