Vízové formuláre

Žiadosť o schengenské vízum 02/02/2020
PDF 111.8 kB, 1.2.2020, 9723 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o národné vízum
PDF 455.1 kB, 24.8.2016, 7090 stiahnutí
Stiahnuť
Application for Schengen visa 02/02/2020
PDF 99.2 kB, 28.7.2022, 20552 stiahnutí
Stiahnuť
Application for national visa
PDF 493.0 kB, 9.8.2022, 13556 stiahnutí
Stiahnuť
Demande de visa Schengen 02/02/2020
PDF 113.6 kB, 1.2.2020, 3561 stiahnutí
Stiahnuť
Solicitud de visado Schengen en español
PDF 75.7 kB, 21.8.2022, 2599 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление о предоставлении шенгенской визы 02/02/2020
PDF 259.6 kB, 1.2.2020, 4957 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление на предоставление национальной визы
PDF 609.0 kB, 24.8.2016, 9073 stiahnutí
Stiahnuť
Заява на отримання національної візи
PDF 505.8 kB, 24.8.2016, 1953 stiahnutí
Stiahnuť
Antrag auf erteilung eines schengen visums 02/02/2020
PDF 118.0 kB, 1.2.2020, 2459 stiahnutí
Stiahnuť
Schengen Vize Başvuru Formu 02/02/2020
PDF 287.4 kB, 19.2.2020, 3093 stiahnutí
Stiahnuť
Ulusal Vize Başvuru Formu 02/02/2020
PDF 390.2 kB, 19.2.2020, 1030 stiahnutí
Stiahnuť