Inovačné dni


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pravidelne poukazuje na príklady dobrej praxe na Slovensku a podporuje tým expanziu slovenských inovácií do zahraničia.

 

Pod záštitou štátnej tajomníčky Ingrid Brockovej začalo v septembri 2020 organizovať pravidelné návštevy zahraničných veľvyslancov akreditovaných v SR v slovenských inovatívnych firmách a vedecko-výskumných inštitúciách so silným medzinárodným potenciálom, tzv. Inovačné dni. Zahraničným partnerom tak aj prostredníctvom oficiálnych predstaviteľov ich domovských krajín na Slovensku predstavujeme príbehy domácich firiem, ktoré vo svojich oblastiach vynikajú a dosahujú výrazné medzinárodné úspechy.

 

Podpora ekonomickej diplomacie technologicky zaujímavým slovenským firmám a vedecko-výskumným inštitúciám pri presadení sa v zahraničí môže našej krajine priniesť aj ďalšie efekty, ako napríklad zvýšenie povedomia zahraničných investorov a ich centrál o technologickej vyspelosti Slovenska, podporu investícií s vysokou pridanou hodnotou (investori ocenia, že máme v SR špičkové produkty), podporu exportu (noví obchodní partneri, zapojenie slovenských firiem do globálnych dodávateľských reťazcov), či vznik výskumných partnerstiev (prepájanie s partnermi v zahraničí).

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zorganizovalo od septembra 2020 nasledovné podujatia z cyklu Inovačné dni, ktoré sa tešia medzi zahraničnými veľvyslancami slušnej popularite:

Zobraziť viac