Služby

Poskytujeme slovenským občanom celý rad
služieb doma i v zahraničí a pracujeme
na zaistení podpory a ochrany záujmov
Slovenska vo svete.
Asistencia ministerstva

Cieľom služby je poskytnúť registrovaným občanom dôležité informácie o situácii v krajine, v ktorej sa nachádzajú a v prípade krízovej situácie umožniť lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom.

Registrácia je dobrovoľná. Službu je možné aktivovať jednoducho, a to vyplnením registračného e-Formulára.

Mobilná aplikácia, slúži ako pomôcka pri cestách do zahraničia, je dostupná zdarma pre operačné programy Android a iOS. Obsahuje užitočné informácie:

 • Na čo nezabudnúť pred cestou do zahraničia
 • Rady ako postupovať v núdzových situáciách v zahraničí
 • Čo môžu konzulárni pracovníci urobiť pre našich občanov, a čo už nie
 • Zoznam slovenských diplomatických zastúpení

Naše služby

Čo môže veľvyslanectvo urobiť
Čo konzul môže urobiť a čo nie
Cestový pas
Postup pre vydanie pasu krok za krokom
Strata/odcudzenie dokladov
Čo by ste mali robiť, ak stratíte alebo vám ukradnú pas
Narodenie dieťaťa
Zápis narodenia do osobitnej matriky
Overovanie dokladov
Overovanie podpisu, listín, apostil.
Občiansky preukaz
Podmienky a postup pri vydávaní občianskych preukazov
Správne poplatky
Prehľad poplatkov za konzulárne služby
Pobyt cudzinca
Doklady potrebné k vybaveniu pobytu
Výpis z registra trestov
Požiadajte o výpis z registra trestov

Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.


Pracovisko overovania dokladov

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Konzulárny odbor
Hlboká cesta 2 (viď mapka)
833 36 Bratislava 37

 • Doklad vydaný v SR na použitie v cudzine
 • Doklad vydaný v SR na použitie v cudzine
 • Manuál osvedčovania dokladov - praktické rady, príklady

Podpora podnikania

Poskytujeme informácie nevyhnutné k presadzovaniu Vašich podnikateľských ambícií v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.  

 • Trendy a aktuality z ekonomického sveta
 • Ekonomické správy
 • Brexit v praxi pre podnikateľov
 • Kontakt na Podnikateľské centrum

Cieľové skupiny

Cestovateľ

Plánujete cestu do zahraničia ? Postupujte podľa
našich základných cestovných rád a budete
pripravený.

Podnikateľ

Poskytujeme informácie nevyhnutné
k presadzovaniu Vašich podnikateĺských
aktivít.


Slovák žijúci v zahraničí

Služby určene pre slovenských občanov
v zahraničí - odosielanie žiadosti príslušnému 
zastupiteľskému úradu SR.


Cudzinec

Informácie pre cudzincov vstupujúcich na
územie SR - postup pre získavanie
víza a pobytu.