1. Domov
  2. Víza a služby
  3. Visa application forms

Visa application forms

Žiadosť o schengenské vízum
PDF 225.2 kB, 6.7.2023, 4969 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o národné vízum
PDF 183.6 kB, 25.9.2023, 3867 stiahnutí
Stiahnuť
Application for Schengen visa
PDF 158.5 kB, 6.7.2023, 10813 stiahnutí
Stiahnuť
Application for national visa
PDF 175.7 kB, 25.9.2023, 10043 stiahnutí
Stiahnuť
Demande de visa Schengen
PDF 92.7 kB, 6.7.2023, 1491 stiahnutí
Stiahnuť
Solicitud de visado Schengen en español
PDF 75.7 kB, 14.4.2023, 748 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление о предоставлении шенгенской визы
PDF 349.0 kB, 2.10.2023, 1716 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление на предоставление национальной визы
PDF 609.0 kB, 18.1.2023, 1294 stiahnutí
Stiahnuť
Заява на отримання національної візи
PDF 505.8 kB, 18.1.2023, 871 stiahnutí
Stiahnuť
Antrag auf erteilung eines schengen visums
PDF 276.3 kB, 6.7.2023, 734 stiahnutí
Stiahnuť
Schengen Vize Başvuru Formu
PDF 267.6 kB, 6.7.2023, 1249 stiahnutí
Stiahnuť
Ulusal Vize Başvuru Formu
PDF 136.3 kB, 18.9.2023, 1062 stiahnutí
Stiahnuť