Organizačná štruktúra

MINISTER

Miroslav Wlachovský
Miroslav Wlachovský
minister

E-mail: kami@mzv.sk
tel: 3001

 • Kancelária ministra

  Ladislav Babčan
  riaditeľ kancelárie ministra

  E-mail: ladislav.babcan@mzv.sk
  tel: 3003

 • Oddelenie vnútorného auditu

  Ivan Škorupa
  vedúci oddelenia

  E-mail: ivan.skorupa@mzv.sk
  tel: 3035

 • Odbor analýz a plánovania

  Imrich Marton
  riaditeľ odboru

  E-mail: imrich.marton@mzv.sk
  tel: 3021

Sekcia ministra

 • Odbor kultúrnej diplomacie

  Jana Tomková
  riaditeľka odboru

  E-mail: jana.tomkova@mzv.sk
  tel: 3161

Štátny tajomník

Peter Mišík
Peter Mišík
štátny tajomník

E-mail: kast2@mzv.sk
tel: 3201

 • Kancelária štátneho tajomníka

  Katarína Tomková
  riaditeľka kancelárie štátneho tajomníka

  E-mail: katarina.tomkova@mzv.sk
  tel: 3202

Generálny tajomník služobného úradu

 • Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu

  Richard Woltemar
  riaditeľ kancel. generálneho tajomníka

  E-mail: richard.woltemar@mzv.sk
  tel: 3301

 • Odbor legislatívno-právny

  Jana Kovácsová
  riaditeľka odboru

  E-mail: jana.kovacsova@mzv.sk
  tel: 3320

Politická sekcia

 • Odbor spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

  Mária Danielčáková
  riaditeľka odboru

  E-mail: maria.danielcakova@mzv.sk
  tel: 3410

 • Odbor transatlantických vzťahov a bezpečnostnej politiky

  Norbert Brada
  riaditeľ odboru

  E-mail: norbert.brada@mzv.sk
  tel: 3480

 • Odbor štátov východnej Európy, južného Kaukazu a Strednej Ázie

  Michal Slivovič
  riaditeľ odboru

  E-mail: michal.slivovic@mzv.sk
  tel: 3430

 • Odbor štátov juhovýchodnej Európy a Turecka

  Eva Ponomarenková
  riaditeľka odboru

  E-mail: eva.ponomarenkova@mzv.sk
  tel: 3441

 • Odbor Ázie, Pacifiku a Latinskej Ameriky

  Marek Repovský
  riaditeľ odboru

  E-mail: marek.repovsky@mzv.sk
  tel: 3451

 • Odbor Blízkeho a Stredného východu a Afriky

  Valér Franko
  riaditeľ odboru

  E-mail: valer.franko@mzv.sk
  tel: 3461

Sekcia európskych záležitostí

 • Odbor všeobecných, inštitucionálnych a personálnych záležitostí EÚ

  Iveta Hricová
  riaditeľka odboru

  E-mail: iveta.hricova@mzv.sk
  tel: 3581

 • Odbor pre susedné štáty, regionálnu spoluprácu a ostatné európske štáty

  Peter Susko
  riaditeľ odboru

  E-mail: peter.susko@mzv.sk
  tel: 3541

 • Odbor európskych politík

  Ivan Kováč
  riaditeľ odboru

  E-mail: ivan.kovac@mzv.sk
  tel: 3560

 • Odbor právneho štátu, základných hodnôt a práva EÚ

  Peter Lysina
  riaditeľ odboru

  E-mail: peter.lysina@mzv.sk
  tel: 3530

Sekcia hospodárskej a rozvojovej spolupráce

 • Odbor globálnych ekonomických politík

  Manuel Korček
  riaditeľ odboru

  E-mail: manuel.korcek@mzv.sk
  tel: 3830

 • Odbor rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci

  Maroš Mitrík
  riaditeľ odboru

  E-mail: maros.mitrik@mzv.sk
  tel: 3640

Sekcia medzinárodných organizácií a ľudských práv

 • Odbor OSN a medzinárodných organizácií v systéme OSN

  Peter Hulényi
  riaditeľ odboru

  E-mail: peter.hulenyi@mzv.sk
  tel: 3610

 • Odbor odzbrojenia a boja proti terorizmu

  Rastislav Križan
  riaditeľ odboru

  E-mail: rastislav.krizan@mzv.sk
  tel: 3620

 • Odbor ľudských práv

  Soňa Danová
  riaditeľka odboru

  E-mail: sona.danova@mzv.sk
  tel: 3770

 • Odbor medzinárodného práva

  Peter Klanduch
  riaditeľ odboru

  E-mail: peter.klanduch@mzv.sk
  tel: 3711

Osobný úrad

 • Odbor personálnej a mzdovej politiky pre ústredie

  Zuzana Warderová
  riaditeľka odboru

  E-mail: zuzana.warderova@mzv.sk
  tel: 2120

 • Odbor personálnej a mzdovej politiky pre zahraničie

  Oľga Beňová
  riaditeľka odboru

  E-mail: olga.benova@mzv.sk
  tel: 2130

 • Odbor riadenia ľudských zdrojov

  tel: 2110

Sekcia ekonomiky a všeobecnej správy

 • Odbor ekonomických informácií a majetku

  Andrea Ondrišeková
  riaditeľka odboru

  E-mail: andrea.ondrisekova@mzv.sk
  tel: 2700

 • Odbor investícií a nehnuteľností

  Eva Bezáková
  riaditeľka odboru

  E-mail: eva.bezakova@mzv.sk
  tel: 2850

 • Odbor správy budov a zabezpečenia služieb

  Petra Pabišová
  riaditeľka odboru

  E-mail: petra.pabisova@mzv.sk
  tel: 2870

Sekcia bezpečnosti, spracovania a prenosu informácií

 • Odbor správy a prevádzky informačných a komunikačných technológií

  Aleš Pauer
  riaditeľ odboru

  E-mail: ales.pauer@mzv.sk
  tel: 2070

 • Odbor elektronizácie služieb a procesov

  Vladimír Ježek
  riaditeľ odboru

  E-mail: vladimir.jezek@mzv.sk
  tel: 2090

 • Odbor kybernetickej a informačnej bezpečnosti

  Martin Kalinka
  riaditeľ odboru

  E-mail: martin.kalinka@mzv.sk
  tel: 2010


Organizačná štruktúra ministerstva
PDF 1.6 MB, 21.8.2023, 818 stiahnutí
Stiahnuť