1. Domov
  2. Ministerstvo
  3. O ministerstve
  4. Dotácie zo štátneho rozpočtu

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky

Aktualizované 07.09.2022
Publikované 26.05.2022

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zverejnilo na rok 2022  dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v zmysle ustanovení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v znení neskorších predpisov:

  • výzvu so všeobecným zameraním a 
  • výzvu s osobitným zameraním na vzťahy s Ukrajinou.

Prehľad schválených a neschválených žiadostí, ktoré boli podané  na obidve  výzvy sú zverejnené nižšie.

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2022 - druhá výzva

Vzorová zmluva o poskytnutí dotácie
Word 71.5kB , 20.9.2022, 416 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam schválených žiadostí v rámci druhej výzvy v roku 2022
Word 20.8kB , 7.9.2022, 231 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí v rámci druhej výzvy v roku 2022
Word 20.2kB , 7.9.2022, 192 stiahnutí
Stiahnuť
Text druhej výzvy na rok 2022 04/04/2022
Word 479.6kB , 7.9.2022, 554 stiahnutí
Stiahnuť
Okruhy tém na spracovanie projektov 04/04/2022
Word 513.7kB , 7.9.2022, 528 stiahnutí
Stiahnuť
Metodická príručka pre žiadateľa 20/04/2022
Word 764.1kB , 7.9.2022, 499 stiahnutí
Stiahnuť
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov 04/04/2022
Word 535.5kB , 7.9.2022, 480 stiahnutí
Stiahnuť

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2022 - prvá výzva

Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie
Word 71.5kB , 20.9.2022, 443 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí o dotáciu na rok 2022 04/04/2021
PDF 155.4kB , 7.9.2022, 225 stiahnutí
Stiahnuť
Metodická príručka pre žiadateľa 04/01/2022
PDF 781.4kB , 7.9.2022, 363 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam schválených žiadostí o dotáciu na rok 2022 04/04/2022
PDF 237.8kB , 7.9.2022, 252 stiahnutí
Stiahnuť
Text výzvy na rok 2022 04/01/2022
PDF 505.1kB , 7.9.2022, 335 stiahnutí
Stiahnuť
Okruhy tém na spracovanie projektov 04/01/2022
PDF 336.2kB , 7.9.2022, 460 stiahnutí
Stiahnuť
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov 04/01/2022
PDF 343.1kB , 7.9.2022, 335 stiahnutí
Stiahnuť

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2021 - druhá výzva

Metodická príručka pre žiadateľa
Word 652.6kB , 7.9.2022, 570 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam schválených žiadostí o dotáciu na rok 2021 20/08/2021
Word 90.8kB , 7.9.2022, 565 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí o dotáciu na rok 2021 20/08/2021
Word 108.5kB , 7.9.2022, 515 stiahnutí
Stiahnuť
Text druhej výzvy
Word 546.7kB , 7.9.2022, 715 stiahnutí
Stiahnuť
Okruhy tém na spracovanie projektov v rámci druhej výzvy
Word 628.5kB , 7.9.2022, 670 stiahnutí
Stiahnuť
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov
Word 504.5kB , 7.9.2022, 656 stiahnutí
Stiahnuť
Vzorová zmluva o poskytnutí dotácie
Word 68.8kB , 7.9.2022, 388 stiahnutí
Stiahnuť

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2021 - príprava strednodobej stratégie

Zoznam schválených žiadostí o dotáciu na rok 2021 13/04/2021
Word 18.7kB , 7.9.2022, 693 stiahnutí
Stiahnuť
Okruhy tém na spracovanie projektov k Strednodobej stratégii ZEP SR 02/02/2021
Word 107.5kB , 7.9.2022, 575 stiahnutí
Stiahnuť
Osobitná výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2021 02/02/2021
Word 562.3kB , 7.9.2022, 787 stiahnutí
Stiahnuť
Metodická príručka pre žiadateľa 13/04/2021
Word 653.3kB , 7.9.2022, 559 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie 13/04/2021
Word 68.7kB , 7.9.2022, 579 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí o dotáciu na rok 2021 13/04/2021
Word 18.7kB , 7.9.2022, 707 stiahnutí
Stiahnuť
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov 02/02/2021
Word 505.0kB , 7.9.2022, 680 stiahnutí
Stiahnuť

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2020

Druhá výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2020 02/06/2020
Word 507.6kB , 7.9.2022, 920 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh okruhov tém na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Word 493.3kB , 7.9.2022, 938 stiahnutí
Stiahnuť
Metodická príručka pre žiadateľa na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2020 03/06/2020
Word 623.2kB , 7.9.2022, 808 stiahnutí
Stiahnuť
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2020
Word 492.0kB , 7.9.2022, 676 stiahnutí
Stiahnuť
Vzorová zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
Word 377.7kB , 7.9.2022, 691 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam schválených žiadostí o dotáciu na rok 2020 10/08/2020
Word 128.3kB , 7.9.2022, 958 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí 10/08/2020
Word 73.6kB , 7.9.2022, 849 stiahnutí
Stiahnuť

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky - druhá výzva 2020

Druhá výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2020 02/06/2020
Word 507.6kB , 7.9.2022, 920 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh okruhov tém na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Word 493.3kB , 7.9.2022, 938 stiahnutí
Stiahnuť
Metodická príručka pre žiadateľa na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2020 03/06/2020
Word 623.2kB , 7.9.2022, 808 stiahnutí
Stiahnuť
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2020
Word 492.0kB , 7.9.2022, 676 stiahnutí
Stiahnuť
Vzorová zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
Word 377.7kB , 7.9.2022, 691 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam schválených žiadostí o dotáciu na rok 2020 10/08/2020
Word 128.3kB , 7.9.2022, 958 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí 10/08/2020
Word 73.6kB , 7.9.2022, 849 stiahnutí
Stiahnuť

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2019

Zoznam schválených žiadostí o dotáciu na rok 2019
Word 20.8kB , 7.9.2022, 1074 stiahnutí
Stiahnuť
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2019 11/12/2018
Word 98.0kB , 7.9.2022, 1100 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh okruhov tém na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 11/12/2018
Word 101.4kB , 7.9.2022, 1652 stiahnutí
Stiahnuť
Metodická príručka pre žiadateľa na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 11/12/2018
Word 85.9kB , 7.9.2022, 1089 stiahnutí
Stiahnuť
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 11/12/2018
Word 108.7kB , 7.9.2022, 1390 stiahnutí
Stiahnuť
Vzorová zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019 11/12/2018
Word 326.4kB , 7.9.2022, 1055 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí o dotáciu na rok 2019
Word 19.5kB , 7.9.2022, 1137 stiahnutí
Stiahnuť

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2018

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2018
PDF 468.1kB , 7.9.2022, 2174 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh okruhov tém na spracovanie projektov v rámci výzvy na rok 2018
PDF 292.0kB , 7.9.2022, 2131 stiahnutí
Stiahnuť
Metodická príručka pre žiadateľa na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2018 08/08/2018
PDF 686.0kB , 7.9.2022, 2177 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor zmluvy o poskytnutie dotácie na rok 2018 08/08/2018
Word 321.8kB , 7.9.2022, 1663 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam schválených žiadostí 28/02/2018
Word 21.6kB , 7.9.2022, 1868 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí 28/02/2018
Word 23.2kB , 7.9.2022, 1655 stiahnutí
Stiahnuť
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci výzvy na rok 2018
PDF 359.2kB , 7.9.2022, 1878 stiahnutí
Stiahnuť

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2017

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2017
PDF 293.2kB , 7.9.2022, 2706 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh tém na spracovanie projektov v rámci výzvy 2017
PDF 353.9kB , 7.9.2022, 3046 stiahnutí
Stiahnuť
Metodická príručka pre žiadateľa na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2017
PDF 463.4kB , 7.9.2022, 2793 stiahnutí
Stiahnuť
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci výzvy na rok 2017
PDF 251.2kB , 7.9.2022, 2346 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor zmluvy o poskytnutie dotácie na rok 2017
Word 405.8kB , 7.9.2022, 1915 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam schválených žiadost 19/04/2017
PDF 599.3kB , 7.9.2022, 2395 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí 19/042017
PDF 573.3kB , 7.9.2022, 2031 stiahnutí
Stiahnuť

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2016

Metodická príručka pre žiadateľa na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2016
PDF 458.6kB , 7.9.2022, 3263 stiahnutí
Stiahnuť
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci výzvy na rok 2016
PDF 253.3kB , 7.9.2022, 2568 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor zmluvy o poskytnutie dotácie na rok 2016
Word 86.7kB , 7.9.2022, 2780 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam schválených žiadostí (pdf, 225kB)
PDF 262.1kB , 7.9.2022, 2431 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí
PDF 272.7kB , 7.9.2022, 1314 stiahnutí
Stiahnuť
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2016
PDF 296.9kB , 7.9.2022, 3729 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh tém na spracovanie projektov v rámci výzvy 2016
PDF 327.0kB , 7.9.2022, 3320 stiahnutí
Stiahnuť

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2015

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie
PDF 232.5kB , 7.9.2022, 1981 stiahnutí
Stiahnuť
Metodická príručka pre žiadateľa na predkladanie žiadosti o dotáciu v roku 2015
PDF 454.6kB , 7.9.2022, 2042 stiahnutí
Stiahnuť
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov
PDF 252.2kB , 7.9.2022, 2125 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh tém na výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu v roku 2015
PDF 214.9kB , 7.9.2022, 1614 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie
RTF 273.8kB , 7.9.2022, 1768 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí
PDF 230.4kB , 7.9.2022, 1471 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam schválených žiadostí
PDF 269.1kB , 7.9.2022, 2243 stiahnutí
Stiahnuť

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2014

Metodická príručka pre žiadateľa na predkladanie žiadosti o dotáciu
PDF 440.5kB , 7.9.2022, 1914 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh tém na 2. výzvu v roku 2014 (dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR)
PDF 163.0kB , 7.9.2022, 1438 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam schválených žiadostí 2. výzvy v roku 2014
PDF 286.0kB , 7.9.2022, 1562 stiahnutí
Stiahnuť
Návrh tém na 1. výzvu v roku 2014 (dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR)
PDF 257.1kB , 7.9.2022, 1465 stiahnutí
Stiahnuť
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov
PDF 211.3kB , 7.9.2022, 1939 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí 1. výzvy v roku 2014
PDF 154.7kB , 7.9.2022, 1478 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí 2. výzvy v roku 2014
PDF 207.3kB , 7.9.2022, 1340 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam schválených žiadostí 1. výzvy v roku 2014
PDF 156.2kB , 7.9.2022, 1458 stiahnutí
Stiahnuť

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky v roku 2013

Návrh tém na 2. výzvu v roku 2013 (dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR)
PDF 144.8kB , 7.9.2022, 1450 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam neschválených žiadostí 2. kola výzvy v roku 2013
PDF 110.5kB , 7.9.2022, 1431 stiahnutí
Stiahnuť
Zoznam schválených žiadostí 2. kola výzvy v roku 2013
PDF 112.4kB , 7.9.2022, 1515 stiahnutí
Stiahnuť

Dotácie v pôsobnosti ministerstva - súvisiace predpisy

Výnos Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 452/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie;
PDF 39.5kB , 7.9.2022, 1388 stiahnutí
Stiahnuť
Zákon č. 545/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republikya o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnenízákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednejštátnej správy v znení neskorších predpisov
PDF 206.3kB , 7.9.2022, 3283 stiahnutí
Stiahnuť

Často kladené otázky súvisiace s dotáciami v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR

Často kladené otázky súvisiace s poskytovaním dotácií v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky 04/01/2021
PDF 218.4kB , 7.9.2022, 2189 stiahnutí
Stiahnuť