Právne predpisyRozvojová spolupráca

Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 8. decembra 2022 č. 059857/2022-LEG1-174111, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií na rozvojovú spoluprácu - účinné od 1. januára 2023
PDF 411.5 kB, 14.12.2022, 948 stiahnutí
Stiahnuť
(oznámenie č. 441/2022 Z. z.)
​​​​​​​
Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 23. marca 2016 č. 600.237/2016-ORPO, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií na rozvojovú spoluprácu - účinné do 31.12.2022
PDF 229.9 kB, 14.12.2022, 2401 stiahnutí
Stiahnuť
Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 23. marca 2016, č. 600.238/2016-ORPO, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní finančného príspevku na rozvojovú spoluprácu
PDF 219.5 kB, 14.12.2022, 2683 stiahnutí
Stiahnuť
(oznámenie č. 139/2016 Z. z.)
​​​​​​​
Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 23. marca 2016, č. 600.239/2016-ORPO, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zadaní zákazky na rozvojovú spoluprácu
PDF 218.4 kB, 14.12.2022, 2571 stiahnutí
Stiahnuť

Sťažené životné podmienky a krízové oblasti

Výnos Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 26. marca 2014 č. 330.002/2014 - POLS, ktorým sa ustanovujú krízové oblasti na účely príplatku za štátnu službu v krízovej oblasti a za výkon práce vo verejnom záujme v krízovej oblasti
RTF 48.4 kB, 14.12.2022, 3363 stiahnutí
Stiahnuť
(oznámenie č. 86/2014 Z. z.)
​​​​​​​
Výnos z 18. júna 2010 č. 281.904/2010-OSUR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o sťažených životných podmienkach zamestnanca, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme
RTF 99.4 kB, 14.12.2022, 3861 stiahnutí
Stiahnuť
(oznámenie č. 294/2010 Z. z.)
​​​​​​​
Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky z 22. mája 2017 č. 015709/2017-POLS-0066553, ktorým sa ustanovujú krízové oblasti v znení opatrenia z 25. februára 2022 č. 037447/2022-LEG1-028741 (Konsolidované znenie)
PDF 134.3 kB, 14.12.2022, 980 stiahnutí
Stiahnuť

Platový koeficient príslušného štátu a objektivizované platové koeficienty