1. Domov
  2. Služby
  3. Otvorené dáta

Otvorené dáta

Vo verejnej správe sa vytvára a spravuje veľké množstvo informácií a údajov nehmotnej povahy, ktoré vplyvom rozvoja informatizácie spoločnosti dnes existujú najmä vo forme elektronických dát. Vláda Slovenskej republiky sa v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie zaviazala k sprístupneniu takýchto údajov verejnej správy a bol zriadený národný portál otvorených dát.

 

Čo sú to otvorené dáta (Open Data)?

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie.

 

Čo sú datasety?

Primárnym cieľom Open Data je publikovanie štruktúrovaných datasetov verejnej správy.  Dataset je ucelená a samostatne použiteľná skupina súvisiacich údajov vytvorených a udržiavaných na určitý účel a uložených spoločne podľa rovnakej schémy.

 

Datasety ministerstva