1. Domov
  2. Služby
  3. Ak cestujete do zahraničia
  4. Oznamy a upozornenia pred cestou

Najnovšie oznamy a upozornenia pred cestou

Odborové zväzy vo Francúzsku opäť vyzvali občanov na všeobecnú mobilizáciu proti dôchodkovej reforme a za sociálny pokrok. Celoštátny generálny štrajk je ohlásený v utorok 6. júna 2023.

V piatok 26. mája a v sobotu 27. mája 2023 budú v Belehrade prebiehať viaceré masové zhromaždenia, na ktorých sa očakáva veľký počet účastníkov.

Od 12. mája 2023 nie je potrebné pri cestovaní do Spojených štátov amerických predkladať doklad o očkovaní proti COVID-19.

Občania SR sú pri vstupe do krajiny povinní preukázať sa platným občianskym preukazom SR alebo cestovným pasom SR.

Vstup do Chorvátskej republiky je povolený pri splnení podmienok vstupu, ktoré boli platné pred epidémiou COVID-19.

Pri vstupe do krajiny sa cestujúci už nemusia preukazovať potvrdením o očkovaní proti COVID-19 či negatívnym COVID-19 testom...

Švédska vláda v snahe zvýšiť národnú bezpečnosť opätovne predĺžila dočasné kontroly na vnútorných hraniciach od 12. mája do 11. novembra 2023.

Veľvyslanectvo SR v Ríme upozorňuje, že v súvislosti pretrvávajúcim zlým počasím, prudkým a dlhodobým dažďom, v niektorých častiach Talianska, najmä v regióne Emilia Romagna, došlo k veľkým záplavám a zosuvom pôdy.

Kabinet ministrov Ukrajiny schválil 2. mája 2023 uznesenie o rozšírení projektu Elektronický poradovník na prechod hranice (eCherga) na 16 medzinárodných hraničných priechodov Ukrajiny pre nákladnú dopravu.

Dánska vláda zrušila od 12. mája kontroly na hraniciach so Švédskom. Zároveň predĺžila kontroly od 12. mája 2023 do 11. novembra 2023 na hraniciach s Nemeckom, ktoré budú vykonávané s cieľom posilniť boj proti cezhraničnej kriminalite už v prihraničných oblastiach pomocou nových technológií. Výsledkom by malo byť menej kontrol pri vstupe a väčšia plynulosť prechodu hranicou.  

Od 11. marca 2023 bola zrušená povinnosť absolvovať PCR test pred a po príchode do Kórejskej republiky pre cestujúcich prichádzajúcich z Číny. Pre cestujúcich z Číny tak opätovne platia rovnaké pravidlá ako pre ostatných cestujúcich. 

Dňa 10. mája 2023 bolo na Izrael vypálených vyše 100 rakiet z pásma Gazy. V najbližších hodinách/dňoch možno očakávať zvýšenú hrozbu raketových útokov a bezpečnostných incidentov predovšetkým v blízkosti pásma Gazy.

Od 1. apríla 2023 nadobudlo účinnosť Nariadenie Ministerstva zdravotníctva Írska č. 173/2017 o zneužívaní drog z roku 2017, ktorým sa implementuje článok 75 Schengenského dohovoru. Podľa uvedenej legislatívy sú írske orgány oprávnené vyžadovať pri vstupe na územie Írska predloženie dokumentácie vzťahujúcej sa na omamné látky, psychotropné látky a prípravky.

Zastupiteľský úrad SR vo Viedni upozorňuje, že od 2. mája 2023 je pre územie Rakúska vyhlásená tretia protestná vlna klimatických aktivistov zduženia Poslednej generácie.

Od 1. mája 2022 sú zrušené všetky cestovné obmedzenia súvisiace s COVID-19 ...

V súvislosti s výrazne narastajúcimi prípadmi výskytu COVID-19 a výskytom vírusu Omicron variant XBB.1.5, mesto Hanoj prijalo 18. apríla 2023 opatrenia, na základe ktorých je zavedená povinnosť nosiť ochranné masky na všetkých verejných priestranstvách.

Od 12. septembra 2022 Taiwan uvoľnil obmedzenia vstupu pre cudzích štátnych príslušníkov vrátane Slovenskej republiky, ktorí môžu pricestovať na návštevu Taiwanu na dobu 90 dní bez víz....

Opatrenia schvaľované vo Švajčiarsku sú platné aj pre Lichtenštajnsko. Od 17. februára 2022 boli zrušené všetky obmedzenia pri vstupe do krajiny.

Upozorňujeme, že v Slovinsku funguje od 1. februára 2022 systém elektronických diaľničných známok pre osobné motorové vozidlá (trieda 1, 2A, 2B). Týmto dňom sa skončila platnosť všetkých diaľničných známok vo forme nálepky pre osobné motorové vozidlá. Pre motorové vozidlá s max. nosnosťou nad 3,5 tony (ťažké vozidlá) naďalej platí elektronický mýtny systém DarsGo.

Od 17. februára 2022 nie je potrebné sa preukazovať pri vstupe do krajiny covid certifikátom, ani negatívnym testom. Rovnako už neplatí ani povinnosť vyplnenia vstupného formuláru...

1 / 12