Cestovanie s maloletými deťmi

  1. Domov
  2. Štáty
  3. Cestovanie s maloletými deťmi

Cestovanie s maloletými deťmi

Každý občan vrátane maloletého dieťaťa môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom.

Odporúčame overiť na zastupiteľskom úrade štátu návštevy (pdf, 1,7 MB), či okrem cestovného dokladu nebude vyžadovaný tiež písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu), v akej forme a jazyku, a či podpis musí byť overený notárom, alebo je postačujúci len jednoduchý súhlas rodiča (zákonného zástupcu).

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 5593 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 5938 stiahnutí
Stiahnuť

Back To Top