Zimná dovolenka v zahraničí


Na tejto stránke nájdete prehľad užitočných rád a upozornení pred cestou do vybraných krajín, aby ste si zimnú dovolenku užili bez zbytočných komplikácií.

Taliansko

Aktualizované 03.01.2024
Publikované 03.01.2024

Poistenie zodpovednosti

Lyžiari aj snowboardisti sú povinní uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu alebo úraz spôsobenú tretím osobám. Poistenie môže byť uzatvorené aj na Slovensku, resp. priamo pri kúpe skipasu. Ak nemáte takéto poistenie platné, hrozia vám administratívne sankcie (od 100 do 150 eur) a odobratie skipasu. Doklad o poistení je potrebné mať so sebou.
 

Nehoda alebo úraz 

V prípade nehody sú účastníci automaticky v postavení spoluvinníkov a nesú rovnakú zodpovednosť za vzniknuté škody, pokiaľ sa nedokáže opak a nebude možné jednoznačne určiť vinníka nehody. Prípadné materiálne škody alebo ublíženie na zdraví budú hradené z povinného poistenia zodpovednosti.

 

Nosenie prilby 

Nosenie prilby je povinné pre všetkých lyžiarov mladších ako 18 rokov, pre ostatných lyžiarov sa dôrazne odporúča.

 

Požívanie alkoholu 

Na svahu platí nulová tolerancia alkoholu a tiež zákaz lyžovania pod vplyvom toxických látok. V prípade pozitívneho testu hrozí pokuta až do výšky 1000 eur, resp. trestné stíhanie.

 

Srávanie sa na zjazdovke

Lyžiari, snowboardisti a bežkári sa musia správať tak, aby s prihliadnutím na svoje technické zdatnosti, vlastnosti zjazdovky a aktuálnu situáciu, neohrozili vlastnú bezpečnosť a ani bezpečnosť iných.
Znížte rýchlosť na miestach s obmedzeným výhľadom, v blízkosti budov alebo prekážok, na križovatkách a v miestach rozdvojenia tratí. To isté platí aj v prípade hmly alebo zhoršenej viditeľnosti, veľkého počtu lyžiarov, v úzkych miestach tratí alebo v prítomnosti začiatočníkov.


Ak na svahu zastavíte, presuňte sa na okraj zjazdovky. To platí aj v prípade pádu či nehody. Lyžiar, ktorý vchádza na zjazdovku alebo ju opúšťa, sa musí uistiť, či tak môže učiniť, aby neohrozil seba alebo ostatných. Rovnaké pravidlo platí pre bežecké trate.


Upozorňujeme, že v Taliansku je zakázané nechať deti do 14 rokov bez dozoru.

 

Kontakty

V prípade núdze kontaktujte  

 •  prvá pomoc: +39 118
 •  polícia: +39 112,113
 •  hasiči: +39 115
 • stála diplomatická služba slovenského veľvyslanectva v Taliansku +39 3385432071 (linka neslúži na bežné konzulárne informácie, volajte v prípade ohrozenia zdravia alebo života, policajného zadržania, odcudzenia/straty dokladov).

Rakúsko

Aktualizované 03.01.2024
Publikované 03.01.2024

Poistenie zodpovednosti

Mnohí na poistenie zabúdajú, napriek tomu, že pri letných dovolenkách je to štandard. Nezabudnite sa poistiť aj pred zimnými výletmi.

 

Nehoda alebo úraz

V prípade nehody alebo úrazu volajte medzinárodné číslo 112, kde vás operátor priamo prepojí alebo zalarmuje príslušné zložky.  

 

Požívanie alkoholu

Počas lyžovania nepožívajte alkohol. Keď vaše kroky zavítajú do apres ski, myslite na to, že vonku môžu byť mínusové teploty a námraza.

 

Správanie sa na zjazdovke

Lyžiari, snowboardisti a bežkári sa musia správať tak, aby s prihliadnutím na svoje technické zdatnosti, vlastnosti zjazdovky a aktuálnu situáciu, neohrozili vlastnú bezpečnosť a ani bezpečnosť iných.

 

Doprava

Nezabudnite na zimné pneumatiky, pribaľte reťaze a myslite na to, aby ste mali dostatok pohonných hmôt. Nie vždy sú všetky cesty okamžite odhrnuté, najmä vo vyšších polohách na to treba myslieť, terén býva aj pri hoteloch náročný.

 

Kontakt

V prípade núdze kontaktujte

 • prvá pomoc: +43 144/141
 • polícia: +43 133
 • hasiči: +43 122
 • slovenské veľvyslanectvo v Rakúsku +436643401861 (linka neslúži na bežné konzulárne informácie, volajte v prípade ohrozenia zdravia alebo života, policajného zadržania, odcudzenia/straty dokladov).

Francúzsko

Aktualizované 03.01.2024
Publikované 03.01.2024

Poistenie

Pred lyžiarskou výpravou do Francúzska je vhodné uzatvoriť cestovné poistenie, ktoré obsahuje poistenie liečebných nákladov, poistenie pátrania a záchrany a úrazové poistenie.
​​​​​​​
Zároveň je vhodné zvážiť poistenie zodpovednosti za škodu.

 

Nehoda alebo úraz 

V prípade nehody alebo úrazu neváhajte kontaktovať medzinárodnú záchrannú linku 112, ktorá vám poskytne okamžitú pomoc. Otázky operátora zodpovedajte podrobne.

 

Požívanie alkoholu

Alkohol na zjazdovky nepatrí. Après ski a nočný život sú bežnou súčasťou lyžovačiek vo francúzskych horách. Majte na pamäti, že na druhý deň idete na zjazdovku znova. Alkohol spôsobuje dehydratáciu, rovnako ako nadmorská výška a ich kombinácia môže mať neblahé účinky, nezabudnite preto piť veľa vody.

 

Správanie sa na zjazdovke

Na zjazdovke sa stretávajú fanúšikovia rôznych zimných športov. Lyžiari, snowboardisti či bežkári by mali dodržiavať biely kódex, ktorý pomáha pri dodržiavaní poriadku a bezpečnosti na svahu.
 

Doprava 

Ak na lyžovačku smerujete autom, uistite sa, že je vhodne vybavené do hôr - prezuté zimné pneumatiky, zabalené zimné reťaze a auto má dostatok pohonných hmôt.

 

Kontakt

V prípade núdze kontaktujte  

 •  prvá pomoc: +33 15
 •  polícia: +33 17
 •  hasiči: +33 18
 •  slovenské veľvyslanectvo vo Francúzsku +33 672076832 (linka neslúži na bežné konzulárne informácie, volajte v prípade ohrozenia zdravia alebo života, policajného zadržania, odcudzenia/straty dokladov).

Poľsko

Aktualizované 03.01.2024
Publikované 03.01.2024

Poistenie

Pred zimnou dovolenkou dôrazne odporúčame uzatvoriť cestovné poistenie, v ktorom je zahrnuté poistenie liečebných nákladov, poistenie pátrania a záchrany a úrazové poistenie. Zvážte aj poistenie zodpovednosti za škodu.

 

Nehoda alebo úraz

V prípade nehody by mal každý, kto sa nachádza v blízkosti, poskytnúť pomoc zraneným. Každá osoba, ktorá je účastníkom alebo svedkom nehody, je povinná poskytnúť svoje osobné údaje. O nehode tiež odporúčame informovať personál lyžiarskeho strediska.

 

Požívanie alkoholu

Myslite na svoju bezpečnosť ako aj na bezpečnosť ľudí vo vašom okolí - alkohol a zimné športy k sebe nepatria.

 

Správanie sa na zjazdovke

Tak ako na Slovensku, aj v Poľsku platí medzinárodný kódex FIS.

 

V prípade núdze v Poľsku kontaktujte

 • prvá pomoc: +48 999
 • polícia: +48 997
 • hasiči: +48 998
 • horská záchranná služba: +48 985, +48 601 100 300

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave: +48604533944 (linka neslúži na bežné konzulárne informácie, volajte v prípade ohrozenia zdravia alebo života, policajného zadržania, odcudzenia/straty dokladov).​​​​​

Biely kódex, pravidlá správania sa na lyžiarskej trati

 1. Ohľaduplnosť k iným osobám – každý lyžiar a snoubordista (ďalej len „lyžiar“) je povinný správať sa tak, aby neohrozil život, zdravie alebo majetok, alebo nespôsobil škodu sebe alebo inému.
 2. Ovládanie rýchlosti a spôsobu jazdy – každý lyžiar musí mať prehľad pred sebou. Každý lyžiar musí prispôsobiť jazdu a rýchlosť jazdy povahe a stavu lyžiarskej trate a svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, poveternostným a snehovým podmienkam, ako aj počtu lyžiarov na lyžiarskej trati.
 3. Voľba smeru jazdy – lyžiar je povinný smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, je povinný dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.
 4. Predbiehanie – predbiehať možno sprava aj zľava tak, aby predbiehaný lyžiar mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.
 5. Vjazd na trať a rozjazd po zastavení – lyžiar, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo po zastavení chce opäť pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba, aby neohrozil seba ani iných.
 6. Zastavenie a státie – lyžiar nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach lyžiarskej trate. Lyžiar, ktorý spadol, musí takéto miesto čo najrýchlejšie opustiť.
 7. Výstup a zostup – osoba, ktorá stúpa alebo schádza po lyžiarskej trati, musí použiť okraj lyžiarskej trate.
 8. Rešpektovanie označenia a pokynov – každý lyžiar musí dodržiavať označenie na lyžiarskej trati a dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa lyžiarskej trate.
 9. Poskytnutie pomoci – pri úraze na lyžiarskej trati je každý lyžiar povinný podľa svojich schopností a možností poskytnúť pomoc a bezodkladne oznámiť úraz prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a/alebo horskej záchrannej službe a/alebo inej oprávnenej osobe (lyžiarska služba, orgán verejnej správy),  zotrvať na mieste úrazu do poskytnutia pomoci povereným zamestnancom prevádzkovateľa a/alebo horskou záchrannou službou.
 10. Bezpečnosť lyžiarskej výstroje – lyžiar môže používať lyžiarsku výstroj len v stave, v ktorom výrobca zaručuje bezpečnosť pri používaní výrobku a zabezpečenú proti samovoľnému uvoľneniu lyže alebo inej súčasti lyžiarskej výstroje.
 11. Osobitná bezpečnosť – lyžiar mladší ako 15 rokov je povinný na lyžiarskej trati chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.
 12. Preukázanie totožnosti – ak došlo na lyžiarskej trati k nehode, každý účastník, prípadne svedok nehody je povinný preukázať základné údaje o svojej osobe horskej záchrannej službe, lyžiarskej službe, orgánu verejnej moci alebo zamestnancom prevádzkovateľa.
 13. Vstup na lyžiarske trate –  počas prevádzkového času môže vstupovať na lyžiarsku trať iná osoba než lyžiar a osoba, ktorá poskytuje pomoc zranenému, len so súhlasom prevádzkovateľa. Pred zahájením a po skončení prevádzky dopravných zariadení je vstup na lyžiarske trate a lyžiarske trasy zakázaný – hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate, najmä navijákových s rozvinutým lanom!
 14. Organizovaná činnosť (vyúčba lyžovania/snoubordingu) – osoba, ktorá organizuje činnosť na lyžiarskej trati, je povinná zabezpečiť, aby osoba mladšia ako pätnásť rokov mala oblečený reflexný bezpečnostný odev alebo na sebe viditeľne umiestnené reflexné bezpečnostné prvky.
 15. Prvá výučba lyžovania / snowbordingu – prvú výučbu lyžovania / snowbordingu (t.j. Výučba, pri ktorej lyžiar nevyužíva vleky, resp. Dopravné zariadenie a výučba sa realizuje opakovaným peším stúpaním po lyžiarskom svahu) je nutné realizovať mimo nevhodných miest, kde by mohli spôsobiť kolíziu s lyžiarmi.
 16. Reklamné a podnikateľské účely na zjazdovkách – bez súhlasu prevádzkovateľa platí zákaz využívania lyžiarskych tratí, lyžiarskych trás a dojazdových lyžiarskych plôch na reklamné účely (napr. Umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné). Bez súhlasu prevádzkovateľa a príslušných povolení platí zákaz výkonu podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti

Každý návštevník strediska má povinnosť oboznámiť sa s týmito zásadami a všeobecnými pokynmi správania sa na lyžiarskych tratiach. Vstupom na lyžiarsku trať a/alebo nástupom na horské dopravné zariadenia strediska sa stávajú tieto zásady a pokyny pre každého záväzné.​​​​​​ (Zdroj informácií: Horská záchranná služba)