Stáž na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Paríži

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži ponúka možnosť absolvovať krátkodobú stáž určenú pre študentov a študentky vysokých škôl na Slovensku alebo v zahraničí (bakalársky stupeň od 2. ročníka, magisterský stupeň alebo doktorandský stupeň).

Na stáž sa môžu prihlásiť aj čerství absolventi vysokých škôl v rámci programu „Erasmus+ absolventská stáž“. Študent sa na stáž musí prihlásiť ešte počas svojho štúdia.

Termín nástupu a dĺžka stáže budú určené na základe dohody medzi stážistom/stážistkou a veľvyslanectvom a po jej schválení Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

Minimálna dĺžka stáže je dva mesiace a maximálne šesť mesiacov.

 

Stáž ponúka

  • spoznať fungovanie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Paríži
  • získať skúsenosť z prostredia diplomacie
  • zapojiť sa do aktivít a podujatí veľvyslanectva
  • stať sa súčasťou pracovného tímu diplomatov
  • načerpať množstvo zážitkov, podnetov a znalostí, ktoré využijete v budúcnosti.

 

 

Ďalšie dôležité informácie o stáži

  • stážou nevzniká pracovno-právny vzťah, nárok na honorár a ani nárok na sociálne a zdravotné poistenie,
  • náklady spojené so stážou (ubytovanie, doprava, strava a pod.) si stážista hradí na vlastné náklady.
  • podmienkou stáže na veľvslanectve je znalosť francúzskeho jazyka na úrovni minimálne B1.

 

Záujemcovia môžu posielať svoj životopis a motivačný list na adresu emb.paris@mzv.sk .

Veľvyslanectvo bude kandidátov o stáž kontaktovať.