1. Domov
  2. Služby
  3. Podpora podnikania
  4. Príležitosti pre podnikanie vo svete

Príležitosti pre podnikanie vo svete

Obstarávania a tendre
Vybrané aktuálne ponuky tendrov vo svete
Obchodné a podnikateľské misie
Aktuálne informácie o obchodných misiách zo slovenských veľvyslanectiev
Veľtrhy a výstavy
Prehľad aktuálnych veľtrhov a výstav
Zapájanie podnikateľov do rozvojovej spolupráce
Prirodzeným záujmom ministerstva je hľadanie synergie medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými cieľmi slovenských firiem, osobitne malých a stredných podnikov v rozvojových krajinách.
Dopyty a ponuky
 Informácie na webovej stránke SARIO pre podporu exportných aktivít slovenských spoločností, v rámci ktorých si môžete vybrať z medzinárodných podujatí, veľtrhov a výstav, tendrov a výziev alebo konkrétnych dopytov na vyhľadanie slovenského obchodného partnera od zahraničných spoločností. 


Aktuálne obstarávania a tendre vo svete

Veľvyslanectvo SR v Záhrebe informuje o aktuálnych tendroch v Chorvátsku s hodnotou zákazky vyššou ako 500 tisíc EUR.

Veľvyslanectvo SR v Káhire informuje o pripravovanom tendri Úradu pre reguláciu odpadového hospodárstva (Waste Management Regulatory Authority) Ministerstva životného prostredia v guvernoráte Assiut v Egypte na výstavbu mechanickej a biologickej čističky.

Veľvyslanectvo SR v Záhrebe informuje o aktuálnych tendroch v Chorvátsku.


Veľvyslanectvo SR v Aténach informuje o konaní veľtrhu Artozyma organizovaného výstavnou agentúrou TIF-HELEXPO od 24. februára 2024 do 26. februára 2024 v Medzinárodnom výstavnom a konferenčnom centre v Solúne.

Výstava Pollutec zameraná pre výrobcov, mestá a regióny je už 45 rokov je prehliadkou inovatívnych riešení a osvedčených postupov v oblasti environmentálnych a energetických riešení.

Veľvyslanectvo SR v Káhire informuje o konaní konferencie o environmentálnej udržateľnosti, ktorá sa uskutoční 12. - 14. februára 2024 v Muscate, Omán.