1. Domov
  2. Služby
  3. Podpora podnikania
  4. Príležitosti pre podnikanie vo svete

Príležitosti pre podnikanie vo svete

Obstarávania a tendre
Vybrané aktuálne ponuky tendrov vo svete
Obchodné a podnikateľské misie
Aktuálne informácie o obchodných misiách zo slovenských veľvyslanectiev
Veľtrhy a výstavy
Prehľad aktuálnych veľtrhov a výstav
Zapájanie podnikateľov do rozvojovej spolupráce
Prirodzeným záujmom ministerstva je hľadanie synergie medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými cieľmi slovenských firiem, osobitne malých a stredných podnikov v rozvojových krajinách.
Dopyty a ponuky
 Informácie na webovej stránke SARIO pre podporu exportných aktivít slovenských spoločností, v rámci ktorých si môžete vybrať z medzinárodných podujatí, veľtrhov a výstav, tendrov a výziev alebo konkrétnych dopytov na vyhľadanie slovenského obchodného partnera od zahraničných spoločností. 


Aktuálne obstarávania a tendre vo svete

Veľvyslanectvo Indie so sídlom v Bratislave informuje o tendroch spoločnosti Coal India Limited.

Rail Baltica ako jeden z najrobustnejších infraštruktúrnych projektov EÚ ponúka z dôvodu svojho rozsahu množstvo podnikateľských príležitostí aj pre slovenské firmy.

Rail Baltica ako jeden z najrobustnejších infraštruktúrnych projektov EÚ ponúka z dôvodu svojho rozsahu množstvo podnikateľských príležitostí aj pre slovenské firmy.


Veľvyslanectvo Indie so sídlom v Bratislave informuje o konaní 15. ročníka Medzinárodnej výstavy železničných zariadení (IREE), ktorá sa uskutoční 12. - 14. októbra 2023 v Pragati Maidan, New Delhi, India.

Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje odbornú a podnikateľskú verejnosť o konaní 2. ročníka medzinárodnej výstavy vín „Wine Vision by Open Balkan“, ktorá sa uskutoční 16. - 19. novembra 2023 v Belehrade, Srbsko.

Veľvyslanectvo SR v Pekingu informuje o výstavách a veľtrhoch, ktoré sa uskutočnia v Číne v roku 2023.